Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer
Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Godkjennelse av førerutviklingskurs for kursarrangør

På linje med andre forsikringsselskap har vi visse krav til dere som arrangør og kurset som skal avholdes. Les hvilke krav som må oppfylles for å få kurset godkjent.

Arrangør og kurs må oppfylle følgende:

  • Arrangør må ha relevant kompetanse til å kunne avholde kurset
  • Det skal være tilstrekkelig instruktører på kurset til å møte deltakernes behov
  • Instruktører må ha tilstrekkelig kompetanse til å følge opp deltakerne
  • Kurset skal avholdes i henhold til gjeldende lover og regler

I tillegg til å oppfylle ovennevnte ønsker vi at kursarrangør sender oss følgende informasjon:

  • Tid, sted og dato for kurset.
  • Kursplan.
  • Egenerklæringsskjema for deltaker.
  • Antall instruktører og deltakere pr kurs.
  • Informasjon om hvilke sikringstiltak arrangør har for å ivareta deltakernes sikkerhet, krav til bruk av sikkerhetsutstyr mm.
  • Annet av betydning for vår vurdering.

Sendes til e-post bilprivat@tryg.no

Et godkjent kurs vil være en trygghet både for arrangør og deltaker. Godkjente kurs blir fortløpende oppdatert. Vi oppfordrer dere til å være ute i god tid slik at både dere og våres felles kunder kan forvisse seg om at kurset er godkjent.  

Lurer du på noe?

Ved spørsmål til godkjenning av kurs, kontakt: Øyvind Stople, Produktsjef Motor, mobil 480 48 644 eller e-post stooyv@tryg.no