Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Innboforsikring - smilende kvinne som sitter på kjøkkenbenk

10 % NETTRABATT

Innboforsikring

En innboforsikring forsikrer det du eier hjemme. Med vår beste dekning, Innboforsikring Ekstra, er du blant annet dekt for bekjempelse av skadedyr og vanngjennomtrenging i tak og vegger.

Sjekk pris på innboforsikring

Hva dekker innboforsikringen?

 

Innboforsikring

Vår standard innboforsikring dekker de vanligste skadetypene på innbo

Beste forsikring

Innboforsikring Ekstra

Vår beste innboforsikring dekker blant annet uflaksskader og bekjempelse av skadedyr. Anbefales dersom du har du gjenstander av høy verdi.

Skader som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og elektrisk fenomen. Naturskader er skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Med plutselige skader menes skader en ikke kan forutse. Dette gjelder ikke skader som følge av annen skade (f.eks. slitasje, feilmontering o.l.).
jaja
Utgifter ved tvister som eier av eiendommen (f.eks. advokathjelp). Rettslig erstatningsansvar ved skade på andres ting eller på person. Se vilkår med egne erstatningssummer for rettshjelp.
jaja
Hvis boligen din blir ubeboelig etter en skade og du må flytte ut midlertidig, dekker vi flyttings- og lagringsutgifter av uskadde gjenstander mens boligen blir reparert.
jaja
Blir boligen din ubeboelig etter skade, hjelper vi deg med å dekke utgifter til et midlertidig bosted. Dekkes i normal reparasjonstid.
jaja
Dekker egen sykkel/sparkesykkel om den blir skadet eller stjålet når den befinner seg utenfor eiendommen din. Gjelder også el-sykler.
 
jaja
Plutselige og uforutsette skader som oppstår på eiendeler som er hjemme eller midlertidig utenfor hjemmet. Eksempler kan være om du setter deg på brillene dine eller om et barn knuser vitrineskapet med arvegods i.
neija
Dekker skade på og tyveri av eiendeler under flytting utført av transportbyrå, idrettslag, forening og lignende.
neija
Utgifter til bekjempelse av mus, rotter, skjeggkre, veggedyr og andre skadeinsekter som er utført av autoriserte skadedyrbekjempere.
neija
Eksempler kan være hvis hunden din blir redd og tygger i stykker sofa og puter eller spiser høreapparatet ditt.
neija
Skader som følge av plutselig og uforutsett innstrømming av vann fra terreng eller grunn ved nedbør eller snøsmelting.
neija

Sjekk pris

Utleieforsikring

Utleieforsikring er en valgfri tilleggsdekning til standard innboforsikring. Den dekker følgende:

 

Innboforsikring

 

Innboforsikring Ekstra

 

Skadeverk på innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.
janei
Tyveri og underslag av innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.
janei
Dekker tapt husleieinntekt, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. Erstatningen er begrenset til et beløp tilsvarende 6 måneders husleie.
janei
Dekker utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet.​​ Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner per skadetilfelle.
janei

Kan kjøpes i tillegg:

 

Innbo

 

Innbo Ekstra

 

Dekningen bruker du om du bor i borettslag/sameie og skal forsikre garasje eller uthus i tilknytning til leiligheten. Egenandel 1 000 kroner.
jaja

Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår for innboforsikring eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Lurer du hva innboet ditt er verdt?

Prøv vår innbokalkulator

Ord og uttrykk – Innboforsikring

Nærbilde av livbøyen

Fordeler og samlerabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og mange andre fordeler. Du får blant annet:

  • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
  • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
  • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om fordelene her
  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.