Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Innbruddsforsikring

Tryg har forsikring mot innbrudd både for private og bedrifter

I Tryg er innbruddsforsikring en del av flere forsikringer, avhengig av om du trenger forsikring som privatperson eller for en bedrift, og hvilke eiendeler du ønsker å forsikre mot innbrudd. Vi hjelper deg gjerne med innbruddsforsikring for å dekke ditt behov for sikkerhet.

Få et tilbud – helt enkelt

Ved innbrudd kan innboet bli skadet eller stjålet. En tyveriforsikring for innbo dekker tyveri på forsikringsstedet. Forsikringen dekker skader ved tyveri fra bygning og hærverk på ting i bygning. Sikkerhetsforskrifter for at en privatforsikring skal gjelde for tyveri på forsikringsstedet kan for eksempel være: Dører skal være låst og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning skal være forsvarlig sikret. Nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. 

Innbruddsforsikring i Tryg er en del av flere forsikringer, enten det er for private eller bedrifter. En forsikring mot innbrudd kan vi hjelpe deg med å tilpasse, til ditt eller bedriftens behov.