Innbruddsforsikring

Tryg har forsikring mot innbrudd både for private og bedrifter

I Tryg er innbruddsforsikring en del av flere forsikringer, avhengig av om du trenger forsikring som privatperson eller for en bedrift, og hvilke eiendeler du ønsker å forsikre mot innbrudd. Vi hjelper deg gjerne med innbruddsforsikring for å dekke ditt behov for sikkerhet.

Få et tilbud – helt enkelt

Ved innbrudd kan innboet bli skadet eller stjålet. En tyveriforsikring for innbo dekker tyveri på forsikringsstedet. Forsikringen dekker skader ved tyveri fra bygning og hærverk på ting i bygning. Sikkerhetsforskrifter for at en privatforsikring skal gjelde for tyveri på forsikringsstedet kan for eksempel være: Dører skal være låst og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning skal være forsvarlig sikret. Nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. 

Innbruddsforsikring i Tryg er en del av flere forsikringer, enten det er for private eller bedrifter. En forsikring mot innbrudd kan vi hjelpe deg med å tilpasse, til ditt eller bedriftens behov.