Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

Informasjon til skredrammede i Gjerdrum

Sist oppdatert: 6. januar kl 15:00

Evakuert uten skade på bygning og innbo

Nødpenger:

Evakuerte kan ved behov få utbetalt nødpenger til kjøp av det mest nødvendige. Ta kontakt med oss så ordner vi dette.

Alternativ bolig:

Hvis evakueringen vedvarer vil forsikringen dekke kostnader til alternativt bosted, det kan være hotell, men også leilighet, eller annen bolig tilsvarende den man er evakuert fra. Dette må avtales med innboforsikringen. Men dere kan fint undersøke mulighetene dere har før dere tar kontakt.

Bygningsforsikringen vil erstatte markedsleie for umøblert bolig (den skadede), evt husleie, dette er det første som skal gå til leie av ny bolig, deretter erstatter innboforsikringen den overskytende kostnaden. F.eks. den ekstra kostnaden som kommer ved å bo på hotell.

Ekstra kostnader ved å bo annet sted:

I tillegg erstatter innboforsikringen merkostnader som ekstra strøm, transport til jobb og skole, parkering, eller annet som kommer i tillegg ved å bo annet sted. Kostnadene vil variere ut fra behov og mulighet for å hente ut gjenstander.

Hvor skal du henvende deg?

Det er innboselskapet som en skal kontakte ved avtale om hvor en skal bo i evakueringsperioden.

Kontakt også bygningsselskapet for å få registrert skade og få avklart sum for markedsleie/husleie som de erstatter. De som bor i borettslag og sameier kan ta kontakt med styreleder, evt regnskapsfører. Får man ikke tak i dem kan man ta direkte kontakt med selskaper hvor bygget er forsikret.

Har du forsikring i Tryg? Ta kontakt med oss på hotellet (Olavsgård eller Clarion hotell Gardermoen), per telefon 915 040 40 eller skademelding på www.tryg.no.

Hvis det viser seg at det likevel er skade på bolig eller innbo

Hvis det viser seg at det er skade på bygning, eller innbo må dette meldes ifra om til aktuelt selskap.

Begrenset dekningsperiode og egenandel:

For de som er evakuerte, men ikke har skade på bolig, vil dekning for alternativ bolig gjelde ut 2021. Innen dette vil det bli ny gjennomgang av hendelen og kartlegging av hva bransjen kan bidra med. Avtalt egenandel trekkes ved dekning for alternativ bolig og merkostnader på innbo. Hvis kun nødpenger er utbetalt trekkes ikke egenandel.

 

For de som har skade på bygning og innbo

Forsikringsdekning

Skred er omfattet av forsikringen som naturulykke. Dette er det dekning for via lov og derfor har alle selskaper denne dekningen.

Egenandel

Egenandel er lovbestemt og er kr 8000,-.

Alternativ bolig:

Forsikringen omfatter også dekning for alternativ bolig. De som har mistet sin bolig kan se etter mer langvarig leie da det må påregnes at prosessen her vil ta lang tid. Det er mange brikker som skal pusles.

Bygningsforsikringen vil erstatte markedsleie for umøblert bolig (den skadede), evt husleie, dette er det første som skal gå til leie av ny bolig, deretter erstatter innboforsikringen den overskytende kostnaden. F.eks. den ekstra kostnaden som kommer ved å bo på hotell.

Hvor skal jeg henvende meg?

Skade må meldes både til bygningsforsikring og til innboforsikring.

Melde skade til Tryg:

Ta kontakt med oss på hotellet (Olavsgård eller Clarion hotell Gardermoen), per telefon 915 04 040 eller skademelding på www.tryg.no. 

 

Skade på bil og behov for leiebil

Hvem kontakter jeg?

Bilskade håndterer krav som gjelder bil og leiebil. Hvis du er usikker på hvor bilen er forsikret, kan vi undersøke dette for deg.

Du kan kontakte representant på hotellene (Olavsgård eller Clarion hotell Gardermoen), som kan kun ta imot melding om skade. Ønsker du å få bekreftelse på leiebil, eller avklart prosess må du kontakte bilskade på via telefon 915 04 040.

Hva erstatter Tryg?

Tryg erstatter leiebil for de som har leiebilsdekning i 31 dager. Ved behov utover dette må det avtales i hver sak. For de som ikke har leiebilforsikring, men har et transportbehov kan vi dekke leiebil i inntil tre dager.

Husk å orientere selskapet om når du har fått ut din egen bil.

De som har tapt bilen i skredet vil kunne få dekning for bilens verdi via kasko, eller naturskadeforsikring på bilen.

 

Har du behov for psykologisk førstehjelp?

Dersom du har dine personforsikringer i Tryg privat, via forbund/forening eller via arbeidsgiver kan du ved behov for psykologisk førstehjelp benytte deg av Trygs samarbeidspartner SOS International.

De kontaktes direkte på telefon 22 96 50 30 hele døgnet alle dager i uken (24/7). Oppgi at du/dere har personforsikringer hos Tryg, evakuert etter raset på Gjerdrum og ønsker psykologisk hjelp. 

Tilbudet kan omfatte individuelle samtaler eller gruppesamtaler for familier.