Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Trivsel

Trivsel

I Tryg setter vi fokus på medarbeider-involvering og stimulerer til et innovativt arbeidsmiljø.

En inkluderende og involverende arbeidsplass med rom for "hele" mennesker har blitt en viktig konkurranseparameter i arbeidslivet.

I 2008 påbegynte Tryg en større reorganisering av både vår organisasjon og våre bygninger. Under betegnelsene "Det Levende Hus" og "Den Levende Organisasjon" er vi i gang med å skape et fysisk og organisatorisk rammeverk for en ny kultur. Vår ambisjon er å sammen med våre medarbeidere skape en dynamisk og innovativ arbeidsplass som fremmer samarbeid, nytenking og inkludering.

I 2010 etablerte vi egne "Refleksjonsrom" ved konsernhovedkontorene i Danmark og Norge. Målet var å skape rom for "hele" medarbeidere og legge til rette for å kunne trekke seg tilbake for refleksjon og ettertanke også på arbeidsplassen. Rommene brukes aktivt og oppfyller også ulike religiøse behov.

Medarbeidermedvirkning er viktig for å skape en god arbeidsplass. I Tryg har vi de siste årene kjørt egne Temapakker for å sikre deltakelse, medvirkning og interesse i organisasjonen for viktige spørsmål og temaområder. Temapakkene gjennomføres på avdelingsnivå og involverer samtlige ansatte i organisasjonen. Både "etikk", "klima og miljø" og "kundeløfter" har vært gjenstand for egne temapakker hvor vi som medarbeidere i Tryg har deltatt i utformingen av konsernets policyer og prioriteringer.

 

Ønsker du å jobbe hos oss?

Les mer og se aktuelle ledige stillinger.