Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Søknad om livbøye

Søk om å bli livbøyefadder

Det er mange som ønsker å være fadder for en av Trygs livbøyer. Kommuner, havnevesen og andre offentlige livbøyefaddere prioriteres foran andre som søker. Livbøyer er et samfunnsnyttig tiltak og settes derfor kun ut på områder som er tilgjengelige for allmennheten.

Hvor ønsker du å plassere livbøyen?


Hvem er fadder og ansvarlig for tilsyn med livbøyen(e)?