Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Klima og miljø

Klima og miljø

Tryg har i mange år drevet internt miljøforbedringsarbeid bl.a. ved å investere i tiltak som varmepumpe og utskifting til mer energieffektive vindusglass som reduserer årlig energiforbruk ved hovedkontoret i Bergen.

I organisasjonen er det innført tosidige papirutskrifter etter behov for å redusere papirforbruk, det er høy sorteringsordning av avfall osv. Tryg har brukt video- og telefonkonferanser i stor utstrekning i mange år og dermed oppnådd store reduksjoner i CO2 utslipp grunnet redusert reisevirksomhet. Innføring av en rekke nye IT verktøy som Skype for business i 2018 for samhandling mellom ansatte og ut mot kunder, vil ytterligere kunne bidra til redusert reisevirksomhet.

I tillegg har vi i mange år hjulpet næringslivskunder i prosessen med å bli miljøsertifisert.

Fra 2017 har vi formalisert vårt miljøarbeid i Norge gjennom å kvalifisere for Miljøfyrtårn-sertifisering etter den nye hovedkontormodellen. I tillegg til hovedkontoret er flere andre store og mellomstore kontorer i Norge miljøfyrtårn-sertifisert. Samlet er nå 8 kontorer miljøsertifisert – Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim, Tønsberg, Tromsø, Ålesund og Kristiansand.

Vi driver et kontinuerlig arbeid for å redusere vår miljøbelastning ytterligere – vi søker de beste miljøsertifiserte eiendommer ved inngåelse av nye leiekontrakter og tilpasser løpende arealbruken på alle våre kontorer.

Vi stiller økte krav om miljøsertifisering og miljøvennlige produkter og tjenester overfor våre leverandører og vi leter kontinuerlig etter muligheter til å redusere avfallsmengder og ytterligere øke vår sorteringsordning på alle kontorer i samarbeid med de lokale huseiere.