Oppgaveforslag

Digitaliseringsløsninger for kunder knyttet opp mot et risikofilter (FDS)

 • Hvordan kan textmining algoritmer brukes for å avdekke svik?

 • Hvilken datamining metode er best egnet til å skille sviksaker fra andre saker?

Kundemålinger

 • Hvordan påvirkes kundelevetiden relativt til opplevelser ved skadeoppgjør?

 • Hvordan kan Tryg bruke skade som et konkurransefortrinn? Hvordan benchmarke skadeprosesser med markedet?

 • Hvilke kundeleveranser gjennom responstid skal en skadedivisjon? Hva er forventningene i markedet, og hva leveres?

 • Hvilke forventninger har kundene og hvordan er brukeropplevelsen til forsikringsselskapenes hjemmesider? 

Geografisk skadeanalyse

 • Hvordan er geografi korrelert med skadefrekvens og- omfang ved vannskader?

 • Hvordan er geografi korrelert med skadefrekvens og -omfang ved store bygningsskader?

 • Hvordan er geografi korrelert med skadefrekvens og- omfang ved autoskader?

 • Hvordan fordeler yrkeskadesskadene og uføre seg geografisk i Trygs-portefølje? Hva kan være mulige årsaker til eventuelle clusters?

Bransjepåvirkning

 • I konkurransen om kundene, hvordan ser koblingen mellom bilbransjen og forsikringsbransjen ut i fremtiden?

 • Når vil forsikringsbransjen merke at bilene er blitt sikrere? Hvor lang tid vil det ta før hele bilparken er skiftet ut?

 • Hvordan ser fremtidens skadebehandling ut (fristilt fra dagens leveranser)?

Outsourcing i skadeforsikringsbransjen

Hvilke operasjoner outsources fra forsikringsbransjen, og hvor store er de tilhørende gevinstene?

Prosessoptimering og Key Performance Indicators

 • Hvordan kan en strømlinjeforming og derigjennom Key Performance Indicators (KPI) formes for ”tyngre” skadeprosesser (tyngre= Langvarige skadeoppgjør med høye erstatningsutbetalinger)

 • Hvordan kan en strømlinjeforming og derigjennom Key Performance Indicators (KPI) formes for skadeprosesser som berører flere dekninger?

 • Tryg gjennomfører nå en omstrukturering av skadebehandlingsprosessene sine ved tyngre skadeoppgjør?

 • Hvilke mål for skadeleveranser bør en skadeorganisasjon måles på for å oppnå en posisjon (hvilke vil gi best effekt)?