Om Tryg | Kontakt oss | Spørsmål og svar

Generelle spørsmål og svar

Hva er grunnrisiko?

Grunnrisiko er et fast beløp (kr 259) som fordeles på alle kunder uavhengig av forsikringspremie og antall forsikringer. Beløpet skal dekke kostnader og risiko ved å etablere kundeforhold, administrasjonskostnader, utgifter til utsendelser og dokumenter samt betalings- og kredittrisiko.

Grunnrisikoen påløper kun én gang pr. år pr. avtale. Det gis ikke rabatt på grunnrisiko.

Tryg har gjennom flere år vært et av de mest kostnadseffektive forsikringsselskaper i Norden. Vi er opptatt av å drive vår forsikringsvirksomhet så nøkternt og kostnadseffektivt som mulig. Derfor spesifiseres grunnrisiko.

Hva er sesongavhengig premie og risiko?

For en del produkter varierer risikoen for at det skal oppstå skade med årstid eller brukssesong. Det kaller vi sesongavhengig risiko. For eksempel vil bruk av båt eller snøscooter medføre høyere risiko i de periodene av året hvor bruken er mest aktuell.

Dette avspeiles i forsikringspremien ved at andelen av premie som belastes, varierer fra måned til måned gjennom forsikringsåret. I disse tilfellene fordeles ikke forsikringspremien din jevnt ut over årets tolv måneder. Dersom du selger et forsikringsobjekt med sesongvariasjon utenom hovedforfall, vil det bli beregnet om du skylder Tryg forsikringspremie, eller om du har penger til gode.

Hva menes med hovedforfall?

Forsikringsavtalen inngås vanligvis for ett år av gangen. Hovedforfall er den datoen avtalen er gjelder til og det tidspunktet forsikringen skal fornyes.

Hvor mye av årspremien blir tilbakebetalt dersom man selger forsikringsobjektet midt i perioden?

Du betaler bare for de dagene forsikringene har vært gjeldende. Opphører forsikringen i forsikringstiden, godskrives du overskytende premie. Se også "Hva er sesongavhengig premie og risiko?"

Når kan jeg si opp mine forsikringer?

Du kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring:

- dersom forsikringsbehovet faller bort
- dersom du vil flytte forsikringen til et annet selskap.

Ved flytting til annet selskap må oppsigelse sendes 1 måned før flyttedato. Oppsigelser som ikke skyldes flytting til annet selskap eller bortfall av forsikringsbehov kan kun gjøres ved hovedforfall.

Spørsmål og svar om pålogging

Du må tillate bruk av cookies (informasjonskapsler)

For å bruke Min side, må du tillate bruk av cookies (informasjonskaplser) i nettleseren din.

Se også: Hva er en cookie og hva gjør den?

Endre passord selv

Dersom du bruker vanlig innlogging, bør du endre passordet til noe som er lettere å huske når du har logget deg inn for første gang. Nytt passord må inneholde fra 7 til 20 tegn.

NB! Du skal ikke endre passord dersom du bruker BankID eller Buypass Smartkort.

Hva er BankID?

BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en samordning utviklet av banknæringen i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen.

Sikker identifisering og signering på nettet gjør at du som kunde slipper personlig oppmøte for identifisere deg og skrive under dokumenter. Er du kunde i Tryg, kan du logge deg inn på Min side med BankID. Les mer om BankID.

Hvem sitt fødselsnummer kan jeg bruke?

Fødselsnummeret (11 siffer) må tilhøre hovedforsikringstaker. Dette er den som er navngitt på forsikringsavtalen.
Ektefelle/samboer/partner kan ikke bruke fødselsnummeret sitt for å logge på Min side.

Passord i brev

Har du bestilt passord per brev, mottar du dette i løpet av 3–5 virkedager. Husk at når du har bestilt et nytt passord, slutter det gamle å virke umiddelbart.

Passord på sms

For å få tilsendt et nytt passord på sms, må du ha registrert både mobilnummeret og e-postadressen din hos oss. Dette gjør vi for å beskytte deg fra identitetstyveri på Internett.

Du kan registrere mobilnummer og e-postadresse gjennom å ringe oss på 04040 eller via Min side. Gå til glemt passord-siden

Små og store bokstaver

Husk å skille mellom små og store bokstaver ved innlogging på Min side. Loggene våre viser at dette er årsak til mange mislykkede pålogginger.

3 feil på rad = stengt adgang

Dersom du taster feil brukernavn og/eller passord tre ganger på rad, blir brukerkontoen din stengt for en kort periode. Vi anbefaler at du prøver igjen senere.