Vi oppdaterer systemene våre. Prisberegneren vil derfor ikke fungere optimalt. For tilbud på forsikring kan du kontakte oss her.

Utenlandsbetaling (IBAN og BIC/SWIFT)

Dersom du skal foreta en innbetaling til Tryg fra utlandet vil du trenge følgende opplysninger.

Bankens navn og adresse:

Nordea Bank Norge ASA 
Allehelgensgate 2 
Postboks 1162 Sentrum 
5811 BERGEN 
Norge - Norway

BIC/SWIFT:

NDEA NOKK

IBAN: 

Trygs IBAN-nummer er: NO3865010646000 
Dette kan benyttes av både privat- og bedriftskunder ved betaling fra utlandet. 
Vanligvis har mottaker pengene på konto i løpet av 2-5 dager.