Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min bedrift, ved melding av skade og kjøp av forsikringer på nett. Vi beklager dette og ber deg prøve igjen senere.

Innovasjon

De som tør tenke nytt og gå nye veier har størst sjanse til å overleve i et konkurranseutsatt marked. Derfor satser Tryg offensivt på nytenking.

I Tryg anser vi innovasjonsarbeid som et strategisk redskap til vekst, og til forsterkning av vår posisjon som Nordens ledende trygghetsleverandør. Visjonen vår og verdiene våre er fundamentet for innovasjonsarbeidet. Resultater oppnådd gjennom innovative tiltak fornyer og utvikler Tryg. Vi vil oppleves som et selskap med blikket rettet fremover. Våre kunder skal oppleve at deres grunnleggende behov for trygghet er dekket – også i fremtidens samfunn.

Hvordan arbeider vi med nyskapning? 

Siden 2006 har Tryg hatt en egen organisatorisk enhet for innovasjon (BusinessLab).

Innovasjonsprosessen vår ser vi som en læreprosess. Derfor er discovery, prototyping og co-creation viktige elementer.

  • Vi tror på at gode forretningsideer oppstår og utvikler seg i interaksjonen mellom brukere, eksperter, innovatører og partnere.

  • Verktøykassen vår støtter eksperimentering, og er inspirert av mange forskjellige faglige disipliner (for eksempel merkantile fag, pedagogikk, informasjonsvitenskap, design, dramaturgi, filosofi). 

  • Prosessen vår er markedsorientert, og søker å skape nye kundeopplevelser og forretningsområder.

Hvordan kan du delta?

Vi anser tett samarbeid med kunder, sterke partnere, leverandører og eksperter som helt sentralt for innovasjonsarbeidet vårt. Vi inviterer ofte disse som deltakere i fokusgrupper, intervjuer og lignende. Hvis du eller din virksomhet har lyst til å være med, er du velkommen til å kontakte vår innovasjonsavdeling på businesslab@tryg.dk.