Kjære kunde

På grunn av omlegginger i våre IT-systemer har det oppstått en feil i avtalegiro-avtalen din. 

Du har derfor ikke blitt trukket for forsikringsbetalingen din i mars. Vi skal selvsagt ordne opp i dette for deg, og her får du vite hvordan vi har tenkt å gjøre det. 

Vi understreker at forsikringsavtalen din er upåvirket. Selv om mars-betalingen ikke er gjennomført, gjelder alle dine forsikringer akkurat som før. Du vil ikke få purringer eller ekstraomkostninger på grunn av dette. 

Siden mars-betalingen ikke ble gjennomført, vil vi i trekke dette beløpet i april, sammen med den ordinære april-betalingen. Trekket vil bli gjennomført på den vanlige trekkdatoen. Du må passe på at det er dekning for dette beløpet på trekkdatoen, og at den samlete summen ikke overstiger grensen som er satt i avtalegiro-avtalen din. Dette kan du selv sjekke i nettbanken. 

Etter trekket i april vil avtalegiro-trekket fortsette som før 
Har du spørsmål? 

Ring oss på tlf 915 04040, så hjelper vi deg,

Med vennlig hilsen 
Tryg Forsikring