Meld skade | Skadeskjema | Ulykke
Les tekst
Vi trenger å vite hvilken forsikring som skal benyttes. Dette for å kunne registrere saken på riktig avtale, samt for å kunne vurdere saken utfra riktige vilkår.
Gjør et valg!
Les tekst
Her fører du inn det nummeret som står på forsikringsbeviset (Avtalenr./Policy No.).
Ditt avtalenummer skal inneholde 7 siffer
Må fylles ut!
Les tekst
Definisjon samboer: I Ulykkesforsikringen defineres samboer som den persom som har samme adresse i følge Folkeregisteret på ulykkesdagen, og det ikke foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap skal kunne inngås. Definisjon barn: Med hjemmeboende barn menes biologisk fødte, adopterte eller fosterbarn av medlemmet og medforsikrete ektefelle/samboer som er under 21 år, og som i følge Folkeregisteret delte bolig og husholdning med medlemmet og medforsikretes ektefelle/samboer på ulykkestidspunktet, samt medlemmets egne ugifte barn som bor hos den andre av foreldrene.
Gjør et valg!
Må fylles ut!
Må fylles ut!
Må fylles ut!
Gjør et valg!
Ditt kortnummer skal inneholde 16 siffer
Må fylles ut!
Må fylles ut!
Fødselsnummer skal inneholde 11 siffer
Må fylles ut!
Må fylles ut!
Postnummer skal inneholde 4 siffer
Må fylles ut!
Må fylles ut!
Må fylles ut!
Gjør et valg.
Ditt bankkontonummer skal inneholde 11 siffer
Må fylles ut!
hengelaas Denne siden er sikker. Mer om sikkerhet

Må fylles ut!
Ugyldig dato. Oppgi kun en dato tom. dagens. Bruk format dd.mm.åååå
Gjør et valg.
Les tekst
Legg ved kopi av meldingsblankett til NAV, alternativt kan dette ettersendes i brevpost til oss. Husk å påføre ditt personnummer eller avtalenummer som referanse. Det samlede antall vedlegg du laster opp kan ikke overskride 20MB.
Fil
Gjør et valg.
Gjør et valg.
Gjør et valg.
Gjør et valg.
Selskap Forsikringsnummer
Må fylles ut!
Må fylles ut!
Må fylles ut!
Må fylles ut!
hengelaas Denne siden er sikker. Mer om sikkerhet
Gjør et valg.

Ugyldig dato. Oppgi kun en dato tom. dagens. Bruk format dd.mm.yyyy
Les tekst
Ved sykeavbrudd/sykelønn vedlegges kopi av sykemeldingsattester, alternativt kan dette ettersendes i brevpost til oss. Husk å påføre personnummer eller avtalenummer som referanse. Det samlede antall vedlegg du laster opp kan ikke overskride 20MB.
Fil
Gjør et valg.
Les tekst
Legg ved kopi av vedtak fra NAV, alternativt kan dette ettersendes i brevpost til oss. Husk å påføre personnummer eller avtalenummer som referanse.
Fil
hengelaas Denne siden er sikker. Mer om sikkerhet
Gjør et valg.
Du må bekrefte at dine opplysninger er korrekte.
hengelaas Denne siden er sikker. Mer om sikkerhet
Laster opp skjema...
Spinner

Feil oppstått