Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Skademelding ulykke og sykdom

Skjemaet kan benyttes ved melding om ulykkesskade skjedd på arbeid/skole, fritid og reise eller ved sykdom og uførhet.

Skjemaet kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut og signeres før innsending til Tryg. Fyll også utt fullmakt på side to i skjemaet, så sikrer du en hurtigere start på vår saksbehandling.

Klikk her for å laste ned PDF-skjema

Utfylt skjema sendes til:
Tryg Forsikring
Personskade
Postboks 7070
5020 Bergen