Skademelding dødsfall

Skjemaet kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut og signeres før innsending til Tryg.
Ofte vil vi ha behov for kopi av skifte-/uskifteattest. Hvis du har mottatt denne, er det fint om du legger den ved når du sender inn melding.

Klikk her for å laste ned PDF-skjema

Utfylt skjema sendes til:
Tryg Forsikring
Personskade
Postboks 7070
5020 Bergen