Vår partner NITO oppdaterer systemene
Funksjoner knyttet til ditt medlemskap i NITO kan derfor være ustabile frem til kl. 20.00 i dag.

Melde krav - Depositumsgaranti

Har du noen spørsmål i forhold til utfyllingen kan du ringe Tryg Forsikring på tlf. +47 55 17 13 60 eller sende mail til innbo@tryg.no 

Vilkår Depositumsgaranti

Det er først når fristen for å betale eller bestride kravet på henholdsvis to eller fem uker har utløpt, at kravet kan oversendes til Tryg. Krav som er sendt til inkasso kan ikke rettes mot garantien.

Upload requirements
Upload requirements
Upload requirements
Upload requirements
Upload requirements
Upload requirements
Upload requirements
Upload requirements

*Dine opplysninger vil kun bli benyttet til å kontakte deg for å avklare din situasjon og dine behov, og vil ikke bli benyttet til videre markedsføring fra Tryg.