1. Tryg Magasinet

Unngå fuktskader og muggsopp i boligen

Fukt og muggsopp er ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet. Luftveisirritasjoner, øyeirritasjoner, hodepine og unormal tretthet blant de vanligste plagene.

Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen, og en rekke studier viser at luftveisrelaterte sykdommer er mer utbredt hos dem som bor i boliger med dårlig inneklima, spesielt der det er påvist muggsopp og fukt.

Statistikk viser at så mye som hver fjerde nybygde bolig har fuktskader allerede ved ferdigstillelse, og at halvparten av alle norske hus totalt sett får en fuktskade i løpet av boligens levetid.

Ønsker du å oppdage fuktskader og muggsopp før den blir et problem, kan det være en god idé å sette opp muggsoppalarmer på utsatte steder i boligen. En muggsoppalarm vil gi deg beskjed dersom vekstbetingelsene for muggsopp er tilstede.

Kondens og svartsopp på vindu

Fukt er den største fienden

For å redusere faren for vekst av mugg, bør luftfuktigheten holdes under 60 prosent i rommet. Men det er viktig å merke seg at det vil være høyere luftfuktighet der temperaturen er lavere enn ellers i rommet, som tett på yttervegg og ned mot gulvet.

Skap et bedre inneklima ved å sørge for god ventilasjon og en jevn temperatur på 21 grader i alle rom.

Ikke skru av varme i rom som du ikke bruker siden dette kan føre til at overflatene blir kalde og skaper kondens i kombinasjon med fukt. I spesielt utsatt rom, som f.eks. vaskerom og kjeller, kan en luftavfukter gjøre det enklere å holde et stabilt og riktig fuktighetsnivå.

Luftfuktighetsmålere er et viktig hjelpemiddel for å avdekke om du har et problem med fukt i kjelleren. De vanligste er omtrent på størrelse med en mobiltelefon og måler luftfuktighet, men har gjerne også temperaturmåler og klokke.

Skal du sjekke om du har muggsopp, kan du starte med å se bak hyller, kommoder og andre møbler som står inntil husets yttervegger. Møbler inntil kald yttervegg kan føre til kondens på veggen slik at vekstbetingelser for muggsopp oppstår. 

I mange tilfeller er det beboernes egen atferd, som danner grunnlag for fremvekst av muggsopp. Andre årsaker til muggsopp kan være konstruksjonsfeil, dårlig isolering, manglende ventilasjon eller ufagmessig utbedring av gamle fuktskader.

Tegn på fuktskader

  1. Vanninntrengning i kjeller eller sokkeletasje
  2. Fuktige kjellermurer (saltutslag på vegger eller gulv)
  3. Misfarging eller sverting på vegger eller i tak, spesielt i våtrom, men også bak møbler og skap plassert mot kalde yttervegger
  4. Vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller husets røranlegg
  5. Kondensering (dugg) på vinduer
  6. Synlig hussopp
  7. Synlig muggsopp
  8. Mugglukt
  9. Insekter (f.eks. sølvkre)

(Kilde NAAF (Norges Astma- og allergiforbund)

Hvordan bli kvitt muggsoppen?

Oppdager du muggsopp bør denne fjernes så raskt som mulig. Siden det er fukt som er den store fienden, må du først av alt finne kilden til denne og utbedre den, før du kan fjerne selve mugget. Gjør du ikke noe med fuktigheten, vil soppen komme tilbake igjen. Videre er det viktig med god ventilasjon innendørs, enten ved å åpne vinduer og lufte ut eller installere mekaniske vifter.

Omfanget er avgjørende for hvor store tiltak som må iverksettes. Er veksten begrenset til et lite område på hard overflate, kan den fjernes ved hjelp av såpe og klut. Bruk hansker og støvmaske, og kast hansken etter bruk. Luft godt ut. Noen overflater er, imidlertid, vanskeligere å vaske enn andre, for eksempel tre. Da kan en slipemaskin være et nyttig hjelpemiddel.

I tilfeller med større omfang , eller dersom muggsoppen skyldes konstruksjonsfeil, bør et firma med spesialkompetanse tilkalles.

Oppdag fuktproblemer med muggsoppalarm

En muggsoppalarm måler temperatur og fukt på veggen hvor den er montert. Når vekstbetingelsene for muggsopp oppstår, utløses alarmen. Dette gir deg mulighet til å reagere og forebygge plagene muggsopp kan gi ved å gjøre noe med ditt inneklima, for eksempel lufte godt ut og flytte på møbler.

Som kunde i Tryg får du 25 % rabatt ved kjøp av muggsoppalarm hos Lyngborg. Bruk rabattkoden "tryg".

Kjøp muggsoppalarm

Varen sendes fra Danmark. I følge norske importregler påfaller det moms på 25 % ved kjøp av varer for over 350 kr,-.