1. Tryg Magasinet

Unngå skader ved stormflo

Stormflo er høy vannstand kombinert med sterk pålandsvind. Alt som ligger nær sjøen er utsatt for stormflo-skader. Husk at det er ditt ansvar å sikre det du eier.

Stormflo

Slik kan du unngå skader

  • Trekke løse gjenstander lengre inn på land
  • Se etter at moringer, kjettinger og tauverk er i forsvarlig stand.
  • Sjekke og eventuelt utbedre forankringer og avstivninger.
  • Holde jevnlig vedlikehold, utbedre rust og råteskader.

Dette kan bli skadet

  • Brygger og kaier
  • Båthus/naust
  • Flytebrygger
  • Innredet kjeller
  • Andre objekter nær sjøen