Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

  1. Tryg Magasinet

Unngå skader ved stormflo

Stormflo er høy vannstand kombinert med sterk pålandsvind. Alt som ligger nær sjøen er utsatt for stormflo-skader. Husk at det er ditt ansvar å sikre det du eier.

Stormflo

Slik kan du unngå skader

  • Trekke løse gjenstander lengre inn på land
  • Se etter at moringer, kjettinger og tauverk er i forsvarlig stand.
  • Sjekke og eventuelt utbedre forankringer og avstivninger.
  • Holde jevnlig vedlikehold, utbedre rust og råteskader.

Dette kan bli skadet

  • Brygger og kaier
  • Båthus/naust
  • Flytebrygger
  • Innredet kjeller
  • Andre objekter nær sjøen