Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer
Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

  1. Tryg Magasinet

Trenger vi alltid kjøpe nytt?

Sirkulærøkonomi og gjenbruk har kommet for å bli, og Tryg ønsker å være en pådriver for at forsikringsbransjen blir en del av den. Derfor kondemneres færre biler nå enn før, og flere og flere god-som-ny og uskadde bildeler blir brukt om igjen for å minske miljøavtrykket.

En mekaniker står på et lager og leter etter bildeler

Vi stiller tydelige krav til våre leverandører om at gjenbruksdeler skal være uskadd og ikke eldre enn bilen som repareres.
Rune Nilsen, Senior Bilteknisk inspektør i Tryg Forsikring

Sparte 1500 tonn CO2 i fjor

De siste tre årene har Tryg tredoblet bruken av brukte bildeler i forbindelse med skadeoppgjør. Denne praksisen utgjør nå om lag 20% av Tryg-konsernets totale CO2-reduksjon. I snitt gjenbruker vi 28 bildeler per dag – men ofte er det snakk om flere deler i en og samme forsikringssak.

For å sette dette i perspektiv, så utgjorde miljøbesparelsene i fjor rundt 1500 tonn CO2 – noe som tilsvarer utslippet fra en bil som kjører 250 ganger rundt jorden.

- Tryg Forsikring i Norge er en pådriver for gjenbruk der hvor det er trygt og gir miljømessig mening. En av våre hovedleverandører som skryter av oss sier at Tryg står for hele 43% av alle saker som involverer brukte bildeler, sier Bærekraftspesialist i Tryg Forsikring, Linn Beathe Hæreid.

Er Tryg gnitne?

Du som kunde tenker gjerne at dette sparer Tryg mye penger på – men sannheten er at det gjør vi faktisk ikke. Foreløpig er det kun en miljømessig gevinst i denne praksisen.

- Grunnen til dette er at forsikringsselskapene ønsker i mindre og mindre grad å kondemnere skadede biler, noe som igjen fører til at det er færre brukte bildeler i markedet nå enn før, forklarer Hæreid.

- Faktisk er det sånn at forsikringsselskapene nå nærmest konkurrerer om å få tak i de brukte bildelene for å være med å bidra på Paris-målet om CO2-reduksjon. Dette fører til økt etterspørsel som igjen fører til økte priser på brukte bildeler, avslutter hun.

Skjer i samarbeid med kundene våre

Mange lurer gjerne på hvordan et slikt skadeoppgjør foregår. Kan jeg selv velge om det skal brukes nye eller brukte bildeler? Og får jeg vite når det settes inn en brukt bildel i stedet for en ny? Senior Bilteknisk inspektør i Tryg, Rune Nilsen forklarer litt mer om hvordan dette foregår.

- Når vi reparerer en bilskade med en eller flere brukte bildeler skjer dette i utgangspunktet alltid i samarbeid med kunden. Vi tar utgangspunkt i forsikringsvilkårene som sier at bilen skal repareres til tilsvarende stand som den var før skaden, sier Nilsen og utdyper:

- Det betyr også at skadede bildeler kan skiftes med likeverdige eller brukte deler når det er lønnsomt. Men vi stiller tydelige krav til våre leverandører om at gjenbruksdeler skal være uskadd og ikke eldre enn bilen som repareres. Samtidig lytter vi selvsagt til kundene våre og tar hensyn til kundens ønsker når det gir mening.

Visste du at: en gjenbruksbildel kun har vært brukt på én bil som er levert fra bilfabrikk med tilhørende standard?

Hva så med garantien?

Når du får en brukt bildel i stedet for ny, så er det naturlig å stille spørsmål om garanti. Siden dette er et nytt område for mange aktører i bransjen, så er dette under utarbeidelse.

- Tryg jobber med gode og forutsigbare garantiordninger sammen med våre samarbeidspartnere på gjenbruksdeler. Men uavhengig av garanti på selve delen så har du alltid reklamasjonsrett hvis du mener at reparasjon eller delen ikke er i samsvar med forventningene. Dette reguleres av håndverkerloven som gir fem års reklamasjonsrett, forklarer Nilsen. 

- Foreløpig har vi omtrent ikke hatt noen reklamasjoner på slike utførte bilskadereparasjoner hos våre verkstedssamarbeidspartnere.

Taper bilen seg i verdi?

Noen kunder er gjerne bekymret for om dette påvirker bilens verdi når man en gang skal selge den. Vil bruk av brukte bildeler forringe bilens verdi?

- Nei, ikke mer enn andre biler som har hatt en skade. Gjenbruksdeler vi bruker er likeverdige originaldeler som ikke skal gi verditap når de er levert av våre samarbeidspartnere med de kriteriene som Tryg stiller, forklarer Nilsen.

- Vi opplever i det hele tatt svært lite motstand fra våre kunder når det kommer til gjenbruksdeler i reparasjoner. Tvert imot så opplever vi at flere og flere kunder etterspør bærekraftige reparasjoner.

- I vårt arbeid om å bli Nordens mest bærekraftige forsikringsselskap forplikter vi oss til å alltid finne nye, smartere og grønne løsninger. Det å utnytte ressursene best mulig og tenke sirkulærøkonomi er kommet for å bli, og vil påvirke hvordan vi tenker når vi skal erstatte og reparere blant annet bilene våre i fremtiden, avslutter han.