1. Tryg Magasinet
Skoleroboten i klasserommet

Skoleroboten hjelper syke barn

Nå kan barn, som er syke over lengre tid, få hjelp av roboten AV1 til å delta i skole og fritid.

Ved langvarig fravær fra skole grunnet skade eller sykdom, dekker vår barneforsikring leie av en slik robot. På den måten kan barnet være med venner og følge undervisningen hjemmefra.

Hvem er AV1?

AV1 er en robot utviklet for barn og unge med langtidssykdom. Med AV1 kan man delta på skolen, selv fra sengen eller hjemme. Den er utstyrt med mikrofon, høyttaler og kamera, og man kobler seg til den via en app. Da ser og hører man akkurat det AV1 ser og hører.

Ta den med over alt

AV1 styres med touch på skjermen, via motor i basen og nakken. Sveip til høyre og AV1 snur seg mot høyre. Med både 4G og WiFi, kan AV1 tas med i klasserommet, bursdager, ekskursjoner og leirskoler. Den er utviklet for å stå i et klasserom, og tar derfor hensyn til personvern i klasserommet:

  • Ingen lagring av data, selv ikke med tilleggsfunksjoner eller skjermbilde
  • Kryptert data både ut av AV1, og inn i apparatet den styres av
  • Passordbeskyttet app
  • Foresatte og bruker signerer på at det kun er brukeren som skal åpne appen
Vi hjelper mennesker ut av ensomhet.
No Isolation

AV1 er utviklet i samarbeid med Kreftforeningen, St.Olavs Hospital, Sunnaas Sykehus, Universitetet i Oslo og Snø Designstudio. AV1 er utviklet av firmaet No Isolation.