1. Tryg Magasinet
Muggsopp

Unngå sopp og fuktskader med muggsoppalarm

Statistikk viser at så mye som hver fjerde nybygde bolig har fuktskader allerede ved ferdigstillelse, og at halvparten av alle norske hus totalt sett får en fuktskade i løpet av boligens levetid. 

I motsetning til råtesopp bryter ikke muggsopp ned byggematerialene, men det kan likevel være ubehagelig eller farlig å leve med mugg i boligen. Mange mennesker er overfølsomme mot partiklene muggsopp sender ut. Særlig astmatikere og allergikere er utsatt for dette.

Luftveisirritasjoner, øyeirritasjoner, hodepine og unormal tretthet er de vanligste plagene i innemiljøer med fuktskader.

Ønsker du å oppdage muggsopp før den blir et problem, kan det være en god idé å sette opp muggsoppalarmer på utsatte steder i boligen. En muggsoppalarm vil gi deg beskjed dersom vekstbetingelsene for muggsopp er tilstede.
 

Fukt er den største fienden

I mange tilfeller er det beboernes egen atferd, som danner grunnlag for fremvekst av muggsopp. Andre årsaker til muggsopp kan være konstruksjonsfeil, dårlig isolering, manglende ventilasjon eller ufagmessig utbedring av gamle fuktskader.

Skal du sjekke om du har muggsopp, kan du starte med å se bak hyller, kommoder og andre møbler som står inntil husets yttervegger. Møbler inntil kald yttervegg kan føre til kondens på veggen slik at vekstbetingelser for muggsopp oppstår. 
 

Hvordan bli kvitt muggsoppen?

Oppdager du muggsopp bør denne fjernes så raskt som mulig. Siden det er fukt som er den store fienden, må du først av alt finne kilden til denne og utbedre den, før du kan fjerne selve mugget. Gjør du ikke noe med fuktigheten, vil soppen komme tilbake igjen. Videre er det viktig med god ventilasjon innendørs, enten ved å åpne vinduer og lufte ut eller installere mekaniske vifter.

Omfanget er avgjørende for hvor store tiltak som må iverksettes. Er veksten begrenset til et lite område på hard overflate, kan den fjernes ved hjelp av såpe og klut. Bruk hansker og støvmaske, og kast hansken etter bruk. Luft godt ut. Noen overflater er, imidlertid, vanskeligere å vaske enn andre, for eksempel tre. Da kan en slipemaskin være et nyttig hjelpemiddel.

I tilfeller med større omfang , eller dersom muggsoppen skyldes konstruksjonsfeil, bør et firma med spesialkompetanse tilkalles.
 

Rabatt på muggsoppalarm fra Lyngborg

Lyngborgs muggsoppalarm måler temperatur og fukt på veggen hvor den er montert. Når vekstbetingelsene for muggsopp oppstår, utløses alarmen. Dette gir deg mulighet til å reagere og forebygge plagene muggsopp kan gi ved å gjøre noe med ditt inneklima, for eksempel lufte godt ut og flytte på møbler.

Som kunde i Tryg får du 25 % rabatt ved kjøp av muggsoppalarm hos Lyngborg. Bruk rabattkoden "tryg".

Kjøp muggsoppalarm

Varen sendes fra Danmark. I følge norske importregler påfaller det moms på 25 % ved kjøp av varer for over 350 kr,-.