Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Møt vår nye spesialist på bærekraft

Bærekraft er et viktig satsningsområde for Tryg Forsikring og vi har en målsetting om å blir Nordens mest bærekraftige forsikringsselskap. Møt Linn Beathe Hæreid, som blir en viktig brikke vårt arbeid med å produsere bærekraftige forsikringer.

linn beathe

Fortell oss litt om deg selv

Jeg heter Linn Beathe Hæreid, og kommer fra Årdal innerst i Sogn – ei naturperle!

Nå bor jeg i Bergen, like ved DM Plass, rett utenfor bykjernen. Sammen med Stian har jeg to barn, Luna på 13 år og Orion på 11 år. Jeg elsker fjell, sommer og vinter, Bikram yoga, deilig mat og drikke, mennesker og vinterbading. Jeg er utdannet siviløkonom, med en master innenfor Innovasjon og Endringsledelse.

Du jobber i dag som bærekraftspesialist i Tryg. Hvorfor brenner du for temaet? Og hvordan «endte du opp» der?

Da jeg jobbet i Deloitte Advisory, var jeg så heldig å få muligheten til å besøke Liberia i Afrika sammen med Plan Norge. Et klassisk CSR prosjekt på 2000-tallet, hvor den alternative julegaven til ansatte var penger til skoleutbygging i Afrika. I løpet av tre år hadde Deloitte finansiert to skoler som nå var klare for bruk. Vi skulle bringe prosjektet hjem.

Denne reisen ble et veiskille for meg. Kontrastene fra Norge var selvsagt enorme, og i tillegg hadde jeg blandede følelser når vi ble hyllet som helter blant flere 100 skolebarn og foresatte. For dem betyr trygg skole alt, for oss var dette bare et lite bi-prosjekt. Vi både kan og bør gjøre mer, og personlig ønsker jeg å være en pådriver for slik endring. Vi mennesker har jo en iboende evne til å glede oss over å være til nytte. De fleste liker å hjelpe, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan.

I business-sammenheng tenker jeg at bidraget bør ligge tett tilknyttet forretningen, slik at vi kan bruke egen kjernekompetanse og nettverk for å lykkes – og det er å finne disse veiene jeg synes det er mest motiverende å bidra med i Tryg.

Hva betyr bærekraft for deg i din arbeidsdag/hverdag?

I min arbeidshverdag handler det om å få så mange som mulig i Tryg med på denne reisen og at vi har det samme målbildet, uansett hvor i forretningen vi sitter.

For meg personlig betyr bærekraft å ta flere bevisste valg i hverdagen. Tilegne meg kunnskap slik at jeg bedre forstår konsekvensene av det som skjer. Vi kan alle påvirke noe hver eneste dag - skal jeg spise opp matrestene i kjøleskapet? Bli en del av Bildeleringen for bil nummer to? Kjøpe svanemerket vaskemiddel? Eller etterspørre grønne aksjefond? Spennet er enormt og forbrukermakten er stor.

Det er en myte at bærekraft går på bekostning av komfort og kvalitet – en må bare gjøre seg kjent med de gode alternativene! Med økt innsikt og de riktige insentivene, både fra aktører som oss og det offentlige, blir det nok lettere å ta flere bærekraftige valg i tiden som kommer.

Kan et forsikringsselskap overhode arbeide med bærekraft?

I aller høyeste grad! Vi kan være med på å forme fremtiden på veldig mange måter. Være med å sette bransjestandarder, skape markeder som enda ikke finnes og påvirke tusenvis av interessenter til å ta flere bærekraftige valg.    

Det gjøres utrolig mye i Tryg allerede og jeg merker at det er en svært høy endringsvilje, både blant ansatte og interessenter.

De fleste er motiverte til å delta om de ser en synlig vei til noe bedre. Stikkord i denne prosessen er for eksempel økt grad av reparasjon og bruk av bærekraftige materialer, færre km på veien og strenge krav til avfallshåndtering og energibruk. Kundene er i trygge hender hos oss, så denne omstillingen skal ikke gå på bekostning av kvalitet og sikkerhet.  

Vi er mange enkeltpersoner som jobber i Tryg, og dersom om alle påvirkes til å ta flere bevisste grønne valg både på jobb og hjemme, vil vårt samlede fotavtrykk og ringvirkningene være enorme.

Færre flyreiser, økt bruk av el-bil, smartere og grønn energibruk, mindre matsvinn fra kantiner og bedre avfallshåndtering, for å nevne noe.

Vi har også mulighet til å påvirke vårt avtrykk gjennom selskapets investeringer. Som aktive eiere som stemmer ved generalforsamlinger, og bruk av godkjente porteføljeforvaltere som handler i tråd med FN sine prinsipper for ansvarlige investeringer, kan vi dreie vår portefølje i grønn retning. Dersom hele finansverden gjør det samme, vil det bli utfordrende for brune selskaper å skaffe kapital. I Tryg skal vi for eksempel fase ut investeringer i selskaper innen fossilt brensel, som ikke har en grønn omstillingsstrategi innen 2030. Vi skal prioritere de mest bærekraftige selskapene. Inntjening alene er ikke lenger førende for valg av selskaper og vi har klokketro på at dette er lønnsomt for våre eiere på sikt.

Et av de fem temaer i Trygs strategi mot 2023, er å bli det mest bæredyktige selskapet. Hvilke prosjekter ser du frem til å jobbe med for å nå målet?

Skader er ofte sløsing av ressurser, og det mest bærekraftige for både oss, kunden og miljøet er at skaden ikke skjer. Eventuelt redusere skadeomfang, og få folk trygt tilbake i jobb og normalt gjenge. I tillegg til den sirkulære tankegangen i skadeoppgjørene, er bærekraftig produkt- og tjenesteutvikling noe av det mest spennende og viktige vi skal gjøre i tiden som kommer. Hvordan å samarbeide på tvers med andre, både oppover og nedover i verdikjeden. Det er i verdikjeden vår, og samarbeid med kunder og leverandører, de største CO2 besparelsene gjøres og er helt klart noe av det mest spennende å jobbe med. Her har vi allerede konkrete mål, men vi er fremdeles i tidlig fase og må anerkjenne at vi har en vei å gå. 

Derfor må våre produkter og løsninger, samt vår rådgivning, understøtte og bygge insentiver for at kundene best mulig kan forebygge skader hos seg og møte den nye hverdagen med redusert omstillingsrisiko. Dette skaper virkelig trygghet for kunden. I løpet av året er vi i kontakt med tusenvis av kunder i hele Norden, både privatpersoner og selskaper med ulik størrelse. I disse kontaktpunktene har vi muligheter til å gi gode råd og anbefale kunder til å velge mer bærekraftige løsninger. Produkter og løsninger må designes slik at det er mulig for kunden å forstå dem. Forventningene, til både oss og kunde, må være klokkeklare. God informasjon og rådgivning er dermed en forutsetning for bærekraft i forsikring.

Jeg tror også vi vil se store endringer innen produktutvikling, vilkår og metode for problemløsning. Dette er en særdeles interessant reise.

Her må vi som selskap ta ansvar. Den største utfordringen i dag blir således å designe og kommunisere de gode løsningene, der kunder i alle aldre lar seg begeistre.

Målet er heftig, men jeg er ganske trygg på at vi kommer til å klare det nå som jeg ser innstillingen blant våre ansatte og samarbeidspartnere. Folk har tatt alvoret inn over seg nå, og vi må endre kurs sammen.

Hvordan ser Morgendagens Trygghetsskaper ut i et bærekraftperspektiv?

Morgendagens trygghetsskaper lar seg begeistre av våre ambisiøse mål om å bli det mest bærekraftige selskapet. Tryg skal være en enda mer proaktiv trygghetsskaper, enn det vi er i dag. De vil være kritiske til tradisjonelle løsninger som ikke tåler tidens tann og de bidrar med sin kreativitet og endringsvilje. De forstår kunden og tilpasser seg deres behov.

Så må vi ikke glemme at morgendagens trygghetsskaper også er oppriktig og raus med sine kollegaer og tar vare på seg selv.