1. Tryg Magasinet

Høstværet byr på utfordringer

Høsten byr gjerne på mye regn vind og vann. Slik sikrer du deg mot skader!

Bil kjører i flom så vannet spruter

Klimaendringene gir mer nedbør og intens vær, og erstatningsutbetalingene etter værskader bare øker og øker.
Øyvind Setnes, Forebyggelsesekspert, Tryg Forsikring

Værskader for 24 milliarder

Det er utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning til værskader i Norge de ti siste årene, ifølge tall fra Finans Norge.

- De største kostnadene er knyttet til tusenvis av bygninger som får vannskader på grunn av økende nedbørsmengder. Vannet havner i kjellere fordi kapasiteten i bekker og ledningsnett ikke er stor nok, sier Setnes.

Slik tar du forholdsregler mot værskader:

  • Fortøy båt, sikre trampoline og andre løse gjenstander som hagemøbler. Har du trær som allerede er i faresonen for å velte, kan det være lurt å sikre disse. I tillegg er det lurt å sørge for at vannet har fritt leide, at ikke avløp er tette. Det kan også være lurt å rense takrennen.
  • Ta alltid forholdsregler når du beveger deg utendørs i sterk vind, og etter at vinden har rast fra seg. Det kan være at trær står i fare for å velte, eller at løse gjenstander ikke er sikret, og kan føre til ytterligere skader også på person, om man ikke går frem forsiktig.
  • Steng hovedbryter/skru ut hovedsikring dersom det er skade på det elektriske anlegget. Kontakt elektriker for kontroll og eventuelle reparasjoner.
  • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
  • Sett opp varsel ved konstruksjoner som står i fare for å rase sammen. Det kan være stor fare forbundet med å fjerne veltede trær. Tilkall eventuelt brannvesenet for å få hjelp.
  • Skader på tak og vegger bør dekkes til for å unngå at vann trenger inn i bygningen.
  • Dersom det er kommet vann i bygningen – iverksett tørking. Sett opp vifter og sørg for god ventilasjon. Åpne ytterdører og vinduer kan bidra til å fremskynde tørking.
  • Ved store vannmengder kan brannvesenet være behjelpelig med pumper.
  • Rydd eiendommen for løse gjenstander slik at disse ikke kan forvolde ytterligere skade dersom vinden tar seg opp igjen.
  • Det er viktig å dokumentere skadene, ta bilder eller film. Husk at forsikringsselskapene trenger så mye informasjon som mulig for å vurdere omfanget av skadene.