1. Tryg Magasinet

Ha en god og branntrygg hyttepåske

Tid på hytta forbinder vi med kos og familiehygge. Dessverre endte det i noe helt annet for rundt 1.200  hytteeiere i 2018. I følge Finans Norge var dette antall hytter som ble berørt av brann i fjor.

Mange hytter ligger slik til at det er kan være svært vanskelig for brannvesenet å komme frem. I gjennomsnitt er utrykningstiden vesentlig lengre til en hytte, enn hva som er tilfelle for en bolig. Dette betyr at hytteeiere må være forberedt på å slokke en eventuell brann på hytta selv.

Det viktige varslings- og slokkeutstyret

I avsidesliggende områder vil vi kanskje ikke komme frem før hytta er brent ned. Vi oppfordrer derfor alle hytteeiere til å utstyre hytta godt med slokkeutstyr, slik at de er rustet til å håndtere et branntilløp.
Arthur Strømme fra brannforebyggende avdeling i Kvam kommune

I henhold til lovverket skal alle hytter være utstyrt med minst et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange, i tillegg til minst en røykvarsler i hver etasje. Dessverre viser det seg at for mange hytter mangler både varslings- og slokkeutstyr.

 

Her er Tryg og Norsk brannvernforening sine tips for en branntrygg hytteferie

  • Test røykvarsleren hver gang du tar hytta i bruk.
  • Gå aldri fra levende lys.
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
  • Askeavfall må håndteres på en forsvarlig måte.
  • Ikke gå fra hytta med elektriske husholdningsapparater i bruk.
  • Ved bruk av gass: Sjekk utstyret jevnlig.
  • Påse at hytta har tilstrekkelig med brannslokkeutstyr.
  • Sørg for å utføre alle bygningsmessige endringer etter gjeldende regelverk
  • Sjekk skorstein og ildsted. Fei skorstein etter behov.