1. Tryg Magasinet

Få opptil 50 % ungdomsbonus

Barn av foreldre med bilforsikring i Tryg kan få opptil 50 % startbonus. Bonusen opparbeides når barnet er registrert som bruker av foreldrenes bil, og det ikke oppstår bonusreduserende skader på bilen.

En datter klemmer sin mor ved siden av en bil. Moren holder et L-skilt i hånden.

Forutsetninger for ungdomsbonus

  • Barnet må ha disponert foreldres bil jevnlig før han eller hun fyller 23 år.
  • Foreldre må ha løpende avtale i Tryg, samt hatt avtale i Tryg i perioden bonusfordelen opparbeides.
  • Fører under 23 år vil måtte registreres i bilforsikringen.
  • Foreldre har hatt tillegg i egenandel/pris på forsikringen, for at fører under 23 år kan disponere bilen.
  • Gjelder kun barn som forsikrer bil for første gang og som ikke har startet egen bonusopptjening tidligere.
  • Barnet får 40 % i startbonus, samt 10 % bonus for hvert forsikringsår bilen har kjørt skadefritt - maks 50 % bonus.
  • Barnet kan ikke få høyere bonus enn det barnet selv kunne tjent opp med egen bil.
  • Ved skade regnes kun skadefrie år etter siste bonusreduserende skade på bilen, uavhengig av fører.
     

Registrer fører under 23 år

På Min side har du tilgang til hele din avtale og private forsikringer. Her kan du enkelt gjøre endringer i ditt forsikringsforhold.

Logg inn på Min side for å legge til fører under 23 år.

Les mer om vår bilforsikring her