1. Tryg Magasinet

Få opptil 50 % ungdomsbonus

Barn av foreldre med bilforsikring i Tryg kan få opptil 50 % startbonus. Bonusen opparbeides når barnet er registrert som bruker av foreldrenes bil, og det ikke oppstår bonusreduserende skader på bilen.

En datter klemmer sin mor ved siden av en bil. Moren holder et L-skilt i hånden.

Når barnet får ungdomsbonus, består denne av 40 % startbonus og 10 % bonus for hvert forsikringsår bilen har kjørt skadefritt - maks 50 % bonus. Barnet kan ikke få høyere bonus enn det barnet selv kunne tjent opp med egen bil. Ved skade regnes kun skadefrie år etter siste bonusreduserende skade på bilen, uavhengig av fører.

Forutsetninger for ungdomsbonus

  • Barnet har disponert foreldres bil jevnlig før fylte 23 år.
  • Foreldre har løpende avtale i Tryg, og har hatt avtale i Tryg i perioden bonus opparbeides.
  • Fører under 23 år har vært registrert på bilforsikringen.
  • Foreldre har hatt tillegg i egenandel/pris på forsikringen, for at barn under 23 år disponerer bilen.
  • Barnet forsikrer bil for første gang og har ikke har startet egen bonusopptjening.

Registrer fører under 23 år

Logg inn på Min side og legg til fører under 23 år på bilforsikringen, slik at sønnen eller datteren din kan få ungdomsbonus.

Logg inn på Min side