Hytteforbudet opphevet

Hytteforbudet er opphevet og erstattet av aktsomhetsregler.

I forbindelse med hytteforbudet som ble gitt i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, var det mange som lurte på hvordan de skulle forholde seg til skadeforebygging på hytta. Det var i forskriften lagt inn et unntak for de tilfeller hvor det var nødvendig å reise på hytta for å avverge store materielle skader:

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Dette har vi vurdert å inkludere:

  • stenging av vann
  • tapping av kraner for å unngå frostskade
  • snømåking av tak og konstruksjoner
  • andre tiltak som skadebegrensning ved flom

Man trengte ikke dispensasjon fra loven for å få lov å begrense skade, men det skulle være snakk om å forhindre store materielle verdier.

Selv om hytteforbudet er opphevet har de blitt erstattet med aktsomhetsregler. Mange steder er det fortsatt mye snø og snømåking kan være en krevende oppgave.

Vær oppmerksom på at du som hytteeier ikke nødvendigvis må gjøre tiltakene selv, men sørge for at de blir gjort. Vurder derfor om det er behov for å reise til hytta selv. Hvis du er forhindret fra å reise, må du se hvilke alternativer om finnes. Kjenner du noen hyttenaboer som kan hjelpe? Firma i nærområdet? Private som bor i nærheten? Du kan også undersøke om kommunens nettside har henvisning til hvem som kan bistå.

Alle bør følge de nasjonale myndighetenes retningslinjer. Se også hyttekommunens nettside for deres retningslinjer.

Følg med på værmelding og lokale nyheter for å vurdere hva det er behov for å gjøre. Sett liv og helse først i din vurdering.

Dersom du har ankommet hytten og avdekket skade ber vi deg melde skaden så snart som mulig. Hvis det er fare for ytterligere skade kan nødvendig sikring foretas.