Våre kunder har problemer med å nå oss på telefon. Vi jobber med å løse saken, og anbefaler i mellomtiden at du benytter chat for å kontakte oss. Vi beklager så mye!

Skadeforebygging og -begrensning ved hytteforbud

Strengt nødvendig skadeforebyggelse som innbefatter tilsyn for å avverge store materielle skader tillates.

I forbindelse med hytteforbudet som er gitt i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 er det mange som lurer på hvordan de skal forholde seg til skadeforebygging på hytta. Det er i forskriften lagt inn et unntak for de tilfeller hvor det er nødvendig å reise på hytta for å avverge store materielle skader:

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Dette vurderer vi å inkludere både:

  • stenging av vann
  • tapping av kraner for å unngå frostskade
  • snømåking av tak og konstruksjoner
  • andre tiltak som skadebegrensning ved flom

Man trenger ikke dispensasjon fra loven for å få lov å begrense skade, men det skal være snakk om å forhindre store materielle verdier. Med store materielle verdier menes f.eks. at tak kan kollapse eller frosne vannrør kan sprekke og forårsake store vannskader ved at vannet står og renner, gjerne over tid.

Vær oppmerksom på at du som hytteeier ikke nødvendigvis må gjøre tiltakene selv, men sørge for at de blir gjort. Vurder derfor om det er behov for å reise til hytta selv. Hvis du er forhindret fra å reise, må du se hvilke alternativer om finnes. Kjenner du noen hyttenaboer som kan hjelpe? Firma i nærområdet? Private som bor i nærheten? Du kan også undersøke om kommunens nettside har henvisning til hvem som kan bistå.

Alle bør følge de nasjonale myndighetenes retningslinjer. Se også hyttekommunens nettside for deres retningslinjer.

Følg med på værmelding og lokale nyheter for å vurdere hva det er behov for å gjøre. Sett liv og helse først i din vurdering.