Inntektsforsikring

Inntektsforsikring

En inntektsforsikring hjelper deg å opprettholde normal levestandard dersom du skulle bli arbeidsledig eller sykemeldt.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt
Ring meg opp

De aller fleste mister en betydelig del av inntekten sin når de blir arbeidsledig. Mange opplever derfor at det blir vanskelig å opprettholde levestandarden, når de plutselig står uten vanlig inntekt.

Visste du at...

 • Dagpenger fra NAV er maksimalt 62 % lønnsinntekt.
 • Det meste du kan få i ytelser fra NAV ved arbeidsledighet eller sykemelding er 346.605 kroner per år.
 • Ca. 260.000 nordmenn blir rammet av oppsigelser eller sykdom per år.
 • Inntekter over 555.000 kr (6G) regnes ikke med ved beregning av dagpenger eller sykelønn fra NAV.

Hvem kan kjøpe inntektsforsikring?

 • Personer fra 18 år til og med 59 år.
 • Er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende og jobber minst 16 timer i uken.
 • Ikke er kjent med eksisterende sykdom/skade,eller symptomer eller tegn som kan føre til sykdom/skade. Personer med kronisk lidelse kan ikke tegne forsikringen.
 • Kan utføre sitt vanlige arbeid uten innskrenkninger og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene.
 • Ikke har fått varsel om arbeidsledighet/permittering, som har blitt gjort allment tilgjengelig på arbeidsplassen/i selskapet/for allmenheten, som var varslet før kjøp av forsikringen. Med varsel anses så vel et generelt varsel som et personlig varsel.

Hva koster det?

Du kan velge mellom utbetaling på 3.000, 5.000 eller 10.000 kroner per måned. 
Prisen er henholdsvis 135, 225 og 450 kroner per måned.

Sjekk pris og kjøp forsikring
Få et tilbud på e-post eller telefon

Har du spørsmål om inntektsforsikring? 
Snakk med en av våre hyggelige rådgivere på telefon 915 04040, eller la oss ringe deg. Du kan også sende oss en e-post.

Er du blitt arbeidsledig eller sykemeldt?
Meld det til oss for å benytte forsikringen din. Du finner skadeskjema her.

Se fullstendige vilkår her.

 • Viktig å vite

  • Selvstendig næringsdrivende får ikke erstatning ved arbeidsledighet, kun ved sykemelding.
  • Forsikringen gir ikke erstatning for arbeidsledighet/permittering som varsles de første 90 dagene fra forsikringen trer i kraft, eller sykemelding som inntreffer de første 30 dagene fra forsikringen trer i kraft.
  • Erstatning utbetales fra andre måned, i inntil 12 måneder per forsikringstilfelle.
  • Erstatningen er skattepliktig som arbeidsinntekt og innberettes BNP Paribas Cardif

  Hva betyr "generelt varsel"?

  Som generelt varsel regnes skriftlig eller muntlig informasjon fra arbeidsgiver, eller person tilknyttet arbeidsgiver, om nedbemanning/permittering/oppsigelse, når dette blir gjort allment tilgjengelig på arbeidsplassen, i selskapet eller for allmenheten.

  Generelle betraktninger om dårlige tider, utsikter, ønske om å effektivisere etc. regnes likevel ikke som generelt varsel.

  Har bedriften gitt et generelt varsel til ansatte må alle ansatte i bedriften vente med å tegne forsikring til det er avklart hvem som er berørt. Når de som er berørt har mottatt et personlig varsel, eller når varselet er trukket tilbake, kan resten av ansatte tegne forsikring så fremt det ikke foreligger et nytt varsel. Dersom det generelle varselet ikke er trukket tilbake eller fonyet, vil det generelle varselet anses å opphøre etter 6 måneder etter at det ble gjort allment tilgjengelig, med mindre det generelle varselet er angitt til å være lenger enn 6 måneder.

Tryg Pluss

Få opptil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Du får blant annet tilgang til:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Fordeler med Tryg Pluss