75 % bonus

75 % bonus på bilforsikring

Utdanningsforbundets bilforsikring har blitt enda bedre. Som medlem får du nå hele 75 % i bonus.

Fordelen gjelder uavhengig av alder, bosted eller hvilken bonus du har fra før. Dette gjelder også for deg som skal forsikre din første bil.

Sjekk pris på bilforsikring

75 % bonus gjelder ikke dersom: 

  • Du hatt mer enn to bonusreduserende skader siste to år
  • Du har malus (negativ bonus)

Dersom unntakene over ikke gjelder deg, og du i dag har en bonus som er lavere enn 75 %, vil du komme inn på trinnet 75 % (1. år i bonussystemet) - enten du er ny eller eksisterende kunde i Tryg.

Har du allerede bilforsikring i Tryg med en bonus som er lavere enn 75 % og oppfyller kravene over, trenger du ikke gjøre noe. Vi ordner det for deg, og innen 1. juli får du beskjed om at bilforsikringen din er endret fra dagens bonus til 75 % (1. år i bonussystemet). 

  • Utdanningsforbundets bilforsikring

    Vi har to ulike dekninger på bilforsikringen vår - Utdanningsforbundets delkasko og Utdanningsforbundets bil ekstra. Sjekk hva som dekkes av forsikringen her.