Ungdomsbonus

Ungdomsbonus

 • Barn av foreldre med bilforsikring i Tryg kan få opptil 50 % startbonus. Bonusen opparbeides når barnet er registrert som bruker av foreldrenes bil, og det ikke oppstår bonusreduserende skader på bilen.

  Forutsetninger for ungdomsbonus

  • Barnet må ha disponert foreldres bil jevnlig før han eller hun fyller 23 år.
  • Foreldre må ha løpende avtale i Tryg, samt hatt avtale i Tryg i perioden bonusfordelen opparbeides.
  • Fører under 23 år vil måtte registreres i bilforsikringen.
  • Foreldre har hatt tillegg i egenandel/pris på forsikringen, for at fører under 23 år kan disponere bilen.
  • Gjelder kun barn som forsikrer bil for første gang og som ikke har startet egen bonusopptjening tidligere.
  • Barnet får 20 % i startbonus, samt 10 % bonus for hvert forsikringsår bilen har kjørt skadefritt - maks 50 % bonus.
  • Barnet kan ikke få høyere bonus enn det barnet selv kunne tjent opp med egen bil.
  • Ved skade regnes kun skadefrie år etter siste bonusreduserende skade på bilen, uavhengig av fører.
  Beregn pris

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg gjerne. Ring oss på 915 04040.

Du kan også helt enkelt få et tilbud på forsikring.