Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Medisinsk invaliditet

Forsikringssummen for medisinsk invaliditet kan utvides med 500.000 eller 1.000.000 kroner.

Vilkår for medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke under kollektiv barneforsikring gjelder tilsvarende for utvidelse av forsikringssum.

Tilbake til barneforsikring dekninger