Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Medisinsk invaliditet

Forsikringssummen for medisinsk invaliditet kan utvides med 500.000 eller 1.000.000 kroner.

Vilkår for medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke under kollektiv barneforsikring gjelder tilsvarende for utvidelse av forsikringssum.

Tilbake til barneforsikring dekninger