Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Tilleggsdekninger for barneforsikring

Hva dekker Behandlingsforsikring?

Medisinsk invaliditet etter ulykke og sykdom - utvidelse av forsikringssum

Hva dekker erstatning ved arbeidsuførhet? 

  • Vil du vite mer? Kontakt oss!

    For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Utdanningsforbundet på telefon 02014 eller Tryg Forsikring på telefon 800 33 533. Du får hjelp av egne rådgivere som har bred erfaring i samarbeidsavtalen mellom Tryg og Utdanningsforbundet. Du kan også sende e-post til udf@tryg.no.