Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, engangsutbetaling ved uførhet og alvorlige sykdomsdiagnoser i tillegg til ulike utgiftsposter knyttet til sykdom og ulykke.

Forsikringen dekker:

DekningForsikringssum
Varig skade på person (medisinsk invaliditet)Inntil 2.000.000 kroner*
Merutgifter til nødvendig pleie og tilsynInntil 650.000 kroner
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom450 kroner per dag i maksimalt 365 dager
Tekniske hjelpemidler og nødvendig ombygging av boligInntil 200.000 kroner
Utgifter ved ulykkesskadeInntil 100.000 kroner
Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander**300.000 kroner
Dødsfallserstatning100.000 kroner
Uførekapital - engangserstatning ved arbeidsuførhet750.000 kroner***

*) Forsikringssummen for medisinsk invaliditet kan utvides med 500.00 eller 1.000.000 kroner. Utvidelsen tegnes som individuell utvidelse på privat forsikringsavtale i Tryg.

**) De alvorlige tilstandene er: kreft, MS, cystisk fibrose, eddgikt, nyrelidelser med nyresvikt, ulcerøs colitt med affeksjon av hele tykktarmen, Morbus Chron med alvorlig forløp, brannskade (mer enn 10 % av kroppsoverflate), skålding (mer enn 10 % av kroppsoverflate), scoliose (utviklingsfeil i ryggen), Calvé-Legg-Perthes
Vi gjør oppmerksom på at vilkårene stiller krav til sykdommens alvorlighetsgrad.

***) Utdanningsforbundets barneforsikring har 1.000.000 kroner i engangserstatning ved arbeidsuførhet.

Forsikringen gjelder fra det tidspunktet Tryg mottar helseerklæringen, forutsatt at erklæringen godkjennes. Dekning for ulykke gjelder mens søknaden behandles. Forsikringen dekker ikke sykdom som viser symptomer de første 90 dagene (karenstid) etter at forsikringen trådte i kraft.

Bestemmelsen om karenstid gjelder ikke når barneforsikring flyttes til Tryg fra annet selskap. Dette forutsetter at helseerklæringen blir godkjent av Tryg uten helsereservasjoner og at avgivende selskap dekker medisinsk invaliditet ved sykdom.

Hva dekker Behandlingsforsikring?

Medisinsk invaliditet etter ulykke og sykdom - utvidelse av forsikringssum

Hva dekker Erstatning ved arbeidsuførhet?