Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, engangsutbetaling ved uførhet og alvorlige sykdomsdiagnoser i tillegg til ulike utgiftsposter knyttet til sykdom og ulykke.

Forsikringen dekker:

DekningForsikringssum
Varig skade på person (medisinsk invaliditet)Inntil 2 000 000 kroner*
Merutgifter til nødvendig pleie og tilsynInntil 650 000 kroner (inntil 1 000 000 kroner fra og med 01.01.2022)
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom450 kroner per dag i maksimalt 365 dager (1000 kr fra og med 01.01.2022)
Tekniske hjelpemidler og nødvendig ombygging av boligInntil 200 000 kroner (inntil 300 000 kroner fra og med 01.01.2022)
Utgifter ved ulykkesskadeInntil 100 000 kroner
Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander**300 000 kroner (400 000 kroner fra og med 01.01.2022)
Dødsfallserstatning100 000 kroner
Uførekapital - engangserstatning ved arbeidsuførhet750 000 kroner***

*) Forsikringssummen for medisinsk invaliditet kan utvides med 500 000 eller 1 000 000 kroner. Utvidelsen tegnes som individuell utvidelse på privat forsikringsavtale i Tryg.

**) De alvorlige tilstandene er: kreft, MS, cystisk fibrose, eddgikt, nyrelidelser med nyresvikt, ulcerøs colitt med affeksjon av hele tykktarmen, Morbus Chron med alvorlig forløp, brannskade (mer enn 10 % av kroppsoverflate), skålding (mer enn 10 % av kroppsoverflate), scoliose (utviklingsfeil i ryggen), Calvé-Legg-Perthes. Fra og med 01.01.2022 gjelder forsikringen også for Diabetes Mellitus type 1, tverrsnittlammelser av ryggmarg, godartede svulster i ryggmarg, organtransplantasjon,amputasjon, alvorlig hjerneskade.
Vi gjør oppmerksom på at vilkårene stiller krav til sykdommens alvorlighetsgrad.

***) Utdanningsforbundets barneforsikring har 1 000 000 kroner i engangserstatning ved arbeidsuførhet.

Forsikringen gjelder fra det tidspunktet Tryg mottar helseerklæringen, forutsatt at erklæringen godkjennes. Dekning for ulykke gjelder mens søknaden behandles. Forsikringen dekker ikke sykdom som viser symptomer de første 90 dagene (karenstid) etter at forsikringen trådte i kraft.

Bestemmelsen om karenstid gjelder ikke når barneforsikring flyttes til Tryg fra annet selskap. Dette forutsetter at helseerklæringen blir godkjent av Tryg uten helsereservasjoner og at avgivende selskap dekker medisinsk invaliditet ved sykdom.

Hva dekker Behandlingsforsikring?

Medisinsk invaliditet etter ulykke og sykdom - utvidelse av forsikringssum

Hva dekker Erstatning ved arbeidsuførhet?