Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Atlantica

Atlantica har opphørt.

Tryg har besluttet å samle alle båtforsikringer under merkevaren Tryg og har derfor avviklet Atlantica i Norge. Dette betyr at båtforsikringene i Atlantica har opphørt. Alle kunder med båtforsikring i Atlantica har mottatt oppsigelse av forsikringen samt tilbud om å kontakte Tryg for ett pristilbud.

Oppsigelser ble sendt ut i forbindelse med den enkelte avtales hovedforfall i perioden mellom april 2015 og april 2016.

Ønsker du et tilbud på båtforsikring? Sjekk hvilken forsikring som passer deg best.

Les mer og kjøp

Hvis du har hatt en skade på båten mens den var forsikret i Atlantica - er du velkommen til å kontakte oss på 915 04040.

Opphør av avtalen skjer med hjemmel i Forsikringsavtalelovens § 3-5. Du har rett til å klage avgjørelsen inn for Finansklagenemnda, jfr Forsikringsavtalelovens § 3-5 og § 20-1.