Dette gjør du ved stormskader

Nedblåste trær, avrevne tak og vannskader er ikke uvanlige etter en storm. Å komme fort i gang med sikring og skadebegrensning er viktig for at skadene ikke skal bli større.
  • Sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår. Hold folk unna bygg som kan stå i fare for å rase sammen. Kontakt politi og/ eller brannvesen for hjelp til avsperring av området og sikring av skadet bygning. 

  • Ytre skader på tak og vegger bør dekkes for å unngå at vann trenger inn i bygningen.

  • Eventuelt vann som har trengt inn i bygget bør tørkes opp så raskt som mulig for å unngå ytterligere skader. 

  • Stormen kan ta seg opp igjen, rydd derfor opp eiendommen for løse gjenstander vinden har ført med seg, legg dem på et sikkert sted slik at ytterligere skader ikke oppstår. 

  • Oppstår det skade på byggets elektriske anlegg kontaktes elektriker for kontroll og utbedring. 

  • Det kan være stor fare forbundet med å fjerne veltede trær. Tilkall eventuelt brannvesenet for å få hjelp

Last ned sjekkliste for stormskader

Dokumenter

Ta vare på ting du ønsker erstatning for. Bilder eller film av skaden kan brukes til å vurdere omfang og erstatningssum.

Slik dekkes naturskader i Norge:

Last ned brosjyre fra Norsk Naturskadepool

Nyttige linker

Slik forebygger du fremtidige stormskader
Slik forbereder du deg på stormen

Melde skade?

Du kan enkelt melde skade via vårt skademeldingsskjema på nett.

Meld skade