Når skaden har skjedd

Når skaden har skjedd...

Hva gjør du dersom du blir rammet av skade eller sykdom på reise?

Ved sykdom eller ulykkesskade som krever sykehusinnleggelse og/eller hjemtransport:

 • Kontakt Tryg Alarm så raskt som mulig.
   
 • Alarmsentralen vil stille betalingsgaranti, samt sjekke muligheter for hjemtransport om nødvendig. Egne leger vil kvalitetssikre at du får riktig medisinsk behandling.

Ved sykdom eller ulykkesskade som kun krever legetilsyn:

 • Ikke nødvendig å kontakte Tryg Alarm med mindre det gjelder gjentakende og/eller spesielt kostbare konsultasjoner.

 • Ofte tilstrekkelig å vise forsikringskortet til legen, som så vil sende regningen direkte til Tryg.

 • Hvis forsikringskortet ikke aksepteres av legen, må du legge ut selv. Eventuelt kan legekontoret ringe alarmsentralen for å gjøre en avtale om betaling.

 • Ta vare på all dokumentasjon. Fyll ut skademelding på tryg.no, eller eventuelt ring avdeling for reiseskader.

Ved krig/uroligheter, terror, naturkatastrofer eller epidemier på reisemålet:

 • Ta kontakt med Tryg Alarm, som da vil se på muligheter for evakuering.

Ved tyveri eller ran:

 • Forholdet må anmeldes til politiet på stedet. Hvis det ikke er mulig, bør du sjekke om det er mulig å anskaffe en erklæring fra reiseleder/turoperatør. Det er også mulig å levere politianmeldese etter hjemkomst.
   
 • Skaff deg en oversikt over tapte gjenstander (inkludert ca. pris og alder) før du fyller ut skademelding på tryg.no eller ringer skadeavdelingen.

Ved forsinket, tapt eller skadet bagasje i forbindelse med flytransport:

 • Meld straks fra til flyselskapet på flyplassen. Du skal da få utlevert en Property Irregularity Report (PIR). Denne må du ta vare på, sammen med kvitteringer for nødvendige innkjøp (ved forsinket bagasje), bagasjelapper, boarding card osv.
   
 • Skade/tap som først oppdages etter du har forlatt flyplassen må meldes til flyselskapet snarest mulig, og senest innen syv dager. Du må sikre bevis for skadene om mulig, for eksempel ved å ta bilde eller video.

Trygg på reisen

Med app til iPhone og Android får du råd og veiledning ved for eksempel mistet bagasje eller pass, sykdom og tyveri. Du kan også lagre kopier av viktige reisedokumenter.

Klikk her for å lese mer

Melde skade?

Du kan enkelt melde skade via skademeldingsskjema på nett.

Meld skade - Privat Meld skade - Bedrift