Forebygg fremtidige flomskader

Slik kan du forebygge framtidige flomskader

Lokale myndigheter har ansvar for flomsikring, men du kan selv bidra til å gjøre bolig og eiendom mer flomsikker. Tenk igjennom hvordan eiendommen er planert, og innred kjellere slik at vannskadene minimeres om vannet flommer inn.

 • Etabler tilstrekkelig fall i terrenget slik at vann renner bort fra bygget.

 • Konstruer drens- og overvannssystem slik at overflatevann dreneres og føres vekk fra bygningen.

 • Ikke tømme hageavfall eller fyll jord, stein og annen masse eller avfall ved eller i bekker. Dette kan demme opp for vannet og gi nye løp mot din eiendom.

 • Bevar naturlig vegetasjon i skråning mot bekker, denne tar opp og holder på vannet.

 • Hold avløp åpne, gi vannet fritt leide slik at det ikke skader din eiendom.

 • Innred kjellere og underetasjer med materialer som tåler vann og som er lett å rengjøre og tørke ut. 

 • Montér tilbakeslagsventiler på avløpsledninger, da unngår du skader dersom offentlig avløpsnett går tett.

Nyttige linker

Dette gjør du dersom det er sendt ut flomvarsel
Dette gjør du ved flomskader
Sjekk om din kommune er utsatt for flom
 

 • Har du riktig forsikringsdekning?

  Kontakt oss for en gjennomgang av din avtale. 

  Bli oppringt