Rammet av flom

Slik håndteres flommen og skadene

Flom kan medføre svært store skader og gjøre sikre områder farlige for ferdsel. Prioriter liv og helse. Materielle verdier kan stort sett erstattes. Om nødvendig kan politi og brannvesen kontaktes for å sperre av og sikre skadestedet. 

Sikre og begrense

 • Sørge for å sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår.

 • Koble fra strøm i bygget/berørt etasje, vann leder strøm og kan gi alvorlige skader.

 • Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. Brannvesenet kan være behjelpelig med pumper.

 • Sett opp dører og vinduer slik at uttørkingen går fortere. La innvendige dører stå åpne. 

 • Riv ut gulvbelegg/tepper som er skadet av vannet.

 • Vask slam og rengjør. Rydd unna skadet innbo og gi tilkomst for sanering. 

 • Ikke ta i bruk elektrisk anlegg og utstyr før det er kontrollert av elektriker. 

 • Sjekk at avløp ikke er tett før bygningen tas i bruk. Kontakt din lokale rørlegger om du er i tvil eller trenger hjelp til å sjekke eller stake opp rørene.

Befaring

I mange tilfeller sender vi en takstmann å vurdere skadene. Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. Ta bilder eller film av skaden. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.

Slik dekkes naturskader i Norge

Last ned brosjyren fra Norsk Naturskadepool her

Nyttige linker

Slik forebygger du mot fremtidige flomskader
Dette gjør du dersom det er sendt ut flomvarsel

 • Melde skade?

  Du kan enkelt melde skade via vårt skademeldingsskjema på nett.

  Meld skade