Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Er du rammet av flom eller skred etter helgens uvær på Sørlandet?

Vi opplever stor pågang på telefonen og anbefaler de som har mulighet å melde skade på tryg.no.

Skadene blir registrert fortløpende og du får bekreftelse når skaden er registrert med informasjon om fremdrift.

Lurer du på hva du kan gjøre for å begrense skadene?

Les våre tips for å begrense skadeomfanget.

Merk at brannvesenet nå ikke kan være behjelpelig med pumper da de har alle sine pumper ute. Man kan leie, eller kjøpe pumpe hvis det er mulig. 
Ellers vil våre samarbeidspartnere hente inn ekstrautstyr og hjelpemidler. 
 
Det er et problem flere steder at vannet ikke har rent bort fra bygning, da hjelper det ikke å pumpe ut vannet, da må man prøve å få mest mulig ut av vannet. 

Flere veier er stengt på grunn av vannet. Det vil ta mer tid enn ellers før vi rekker over å bistå alle som trenger hjelp. 

Skredskader må også meldes til kommunen din.