Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min bedrift, ved melding av skade og kjøp av forsikringer på nett. Vi beklager dette og ber deg prøve igjen senere.

Portfolio transfer associated with the full demerger of Codan forsikring a/s

Announcement is hereby given that Codan Forsikring A/S (the "Transferor"), a company that was regis-tered in Denmark under company registration no. 10 52 96 38, which covered risks in both Denmark and other EEA countries, applied to the Danish Financial Supervisory Authority ("DFSA") for approval to transfer the Transferor's Norwegian business (the insurances underwritten by the Transferor’s Norwe-gian branch, Codan Forsikring NUF, including insurances underwritten by the Norwegian branch out of Norway) to the Danish insurance company, Tryg Forsikring A/S (the "Transferee").

The application was submitted on 4 October 2021 pursuant to section 204 of the Danish Financial Busi-ness Act (Consolidated Act no 1447 of 11 September 2020), and the approval was granted by the DFSA on 1 April 2022 with consent from local regulators in the respective EEA countries (where applicable).

Further information on both the Tranferor and the Transferee is stated below.

Information for policyholder