Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Norges Bilbransjeforbund

Som medlem får du tilgang på gode rabatter og utvidede forsikringsdekninger som er tilpasset bransjen.

Tryg kan tilby skreddersydde forsikringsløsninger og pensjon. Dette gjør at du kan få samlet alt på et sted med en fast kontaktperson å forholde deg til.

Tryg søker hele tiden for å forbedre avtalen, slik at du som medlem får forsikringer som har best mulig dekninger som er tilpasset bransjens behov. Det vil ofte lønne seg å få en gjennomgang av deres forsikringsbehov av Tryg sammen med en av våre rådgivere. Trygs rådgiver vil kunne bidra med nyttig kompetanse innenfor risikorådgivning for våre kunder.

Se nedenfor for eksempler på viktige forsikringer for din bransje.

Send e-post for tilbud

Viktige forsikringer for din bransje

 • Ansvarsforsikring kan på mange måter kalles "bedriftens livsforsikring". Vi har opplevd eksempler på erstatningskrav som ville betydd økonomisk ruin for selv store og solide medlemsbedrifter, dersom de hadde båret ansvaret på egenhånd.

 • Alle virksomheter har et grunnleggende forsikringsbehov knyttet til forsikringer av driftsmidler og avbrudd. Tryg tilbyr medlemmer i NBF ulike produkter som omfatter skade på maskiner, varer og løsøre samt bedriftens inntektstap.

 • Medlemmer av NBF tilbys forsikring av prøvenummer med ubegrenset verdi på kjøretøyet. Dette tilbudet gjelder for person/varebiler inntil 7,5 t.

 • Medlemmer i NBF har konsernbilavtale på demonstrasjonsbil. Denne avtalen kan gjøres gjeldende når man har 10 biler eller mer.

 • Oppfyller alle kravene i lov om yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen gir arbeidstakeren rett til erstatning for skade eller sykdom som er påført ham eller henne i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

 • Tryg ønsker å tilby løsninger som skaper trygghet for din bedrift, dine ansatte og deres familier. Kjernen i personforsikringen er den lovbestemte yrkesskadeforsikringen. I tillegg kan man tegne forsikring som dekker ulykke og sykdom som oppstår i fritiden.

 • Sykdom og ulykke kan lett gjøre din bedrift sårbar. Regnestykket er enkelt – jo lengre tid et sykefravær varer, desto mer sårbar blir bedriften. Les mer om Behandlingsforsikring

 • Sykdom og ulykke kan lett gjøre din bedrift sårbar. Regnestykket er enkelt – jo lengre tid et sykefravær varer, desto mer sårbar blir bedriften. Les mer om Reiseforsikring

 • Tryg samarbeider også med Nordea Liv Norge om Obligatorisk Tjenestepensjon. Nordea Liv tilbyr sitt basiskonsept til NBFs medlemmer. Løsningen har meget lave omkostninger, og medlemmene vil få integrert tjenesten "Ansattdialogen" gratis. Det innebærer en besparelse på mellom 1500 og 2000 for bedriften. Ansattdialogen vil kunne gi alle ansatte en unik oversikt over sine forsikringsløsninger de har via arbeidsgiver både hos Tryg og Nordea Liv.

   

Vil du vite mer?

Ring Tryg på tlf. 55 17 18 18 eller send e-post, så hjelper vi deg med å velge riktige forsikringer ut fra dine behov.

Send e-post for tilbud