Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

HMS-kurs for medlemmer i NBF

NBF og Tryg har utarbeidet flere bransjerettede HMS-kurs. Her kan du lese mer om de forskjellige kursene vi tilbyr.

Ikke alle settes opp regelmessig, men vi har likevel mulighet for å tilby kurs dersom man ønsker bedriftsintern opplæring eller i samarbeid med NBFs lokalforeninger.

Kurs i praktisk risikovurdering

 • NBF og Tryg gjennomførte i 2006, 2008, 2010 og 2012 kartlegginger av HMS-arbeidet hos NBFs medlemsbedrifter. Resultatet tyder på at kunnskap om risikovurderinger i henhold til HMS-forskriftens krav er mangelfull i bransjen. På grunnlag av dette tilbyr vi kurs i praktisk risikovurdering.

 • I dette kurset kan du velge følgende moduler:

  • Kjemikalier
  • Støy
  • Brann
  • Ergonomi
  • Skader/ulykker

Kurs i støy og forebygging av støyskader

 • Her vil du få informasjon og opplæring i enkle tiltak for å redusere støy på arbeidsplassen. Støy skader mer enn bare hørselen.

 • Sentrale emner i kurset vil være:

  • Lovverk
  • Støykartlegging, tiltak og verneutstyr
  • Støy og forebygging av støyskader
  • Risikovurdering av støy
  • Oppgaver/gruppearbeid

Kurs i kjemikalierisiko

 • Bilbransjen er underlagt kjemikalieforskriften. Her gjennomgår vi viktige aspekter som hver bedrift er pliktige til å følge.

 • Viktige emner:

  • Kjemikalieforskriften
  • Helsefare, brann og eksplosjonsfare
  • Ventilasjon
  • Verneutstyr
  • Lagring av kjemikalier

Førstehjelp og brannkurs hos Falck Nutec

 • Tryg samarbeider med Falck Nutec. Falck Nutec leverer kompetanse i å forebygge, håndtere og lære av kritiske situasjoner.

 • Sentrale emner i kurset vil være:

  • Hvordan oppstår en brann?
  • Opptreden ved branntilløp
  • Trening ved ulike slukkemidler
  • Evakueringsøvelse
  • Grunnleggende førstehjelp

E-læring: HMS for ledere

 • I 2006 ble det innført krav om opplæring i HMS for ledere. NBF utarbeidet et bransjetilpasset kurs. For å gjøre dette tilgjengelig for flest mulig, har NBF og Tryg nå videreutviklet dette til et E-læringskurs.

  Kurset tar for seg lovkrav knyttet til HMS-arbeid i bilbransjen og det systematiske HMS- arbeidet. Videre blir bransjens utfordringer innen det fysisk-kjemiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet belyst.

  Kurset er beregnet for ledere i bilbransjen, og tilfredsstiller krav til opplæring i Arbeidsmiljølovens § 3.5. Kurset passer også for medarbeidere som ønsker en oppfriskning i HMS-arbeid i bilbransjen.

  Kurset gjennomføres via internett og har en varighet på ca 3,5 timer. Etter gjennomført kurs mottar deltaker kursbevis.  Alle deltakere får tilgang til skjemaer og sjekklister for videre arbeid i bedriften.

  Kurset koster kr 1 500,- per deltaker. Bedrifter som er kunder av Tryg får 50 % rabatt på kurset, det vil si en kostnad på kr 750,-

Meld deg på her

Send e-post