Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

En skade skjer ikke - den forårsakes

Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer komplisert. Informasjon strømmer mot oss, og viktige avgjørelser må tas hurtig. Det blir stadig sterkere fokus på medarbeidere, bedriftsledere og styremedlemmers ansvar.

Å ta feile avgjørelser kan sette mennesker og materielle verdier i fare. Alle vet at skader og ulykker som regel kunne vært unngått, eller at konsekvensen kunne vært redusert med et aktivt skadeforebyggende arbeid. Det er her Tryg kan hjelpe din bedrift.

Hvem er vi? 

Våre risikoingeniører deltar aktivt i det skadeforebyggende arbeidet i samarbeid med bedriften.
Avdelingen består av risikoingeniører med generell kompetanse innen skadeforebygging samt spesialkompetanse innen auto. 

PDF Sjekkliste for risikogjennomgang av verkstedLast ned sjekkliste for risikogjennomgang av ditt verksted

Tryg tilbyr:

 • Befaring og kartlegging av bedriften

  • Brannforebygging
  • Innbruddsikring
  • Personsikkerhet
  • Risikokartlegging
  • Helse-, miljø og sikkerhetskartlegging med risikoprofil
 • Bedriftsinterne kurs

  • Risikovurdering
  • Innføring i HMS/internkontroll
  • Kjemikalier
  • Personsikkerhet
  • Brannforebygging
  • Sikkerhetsforskrifter

Våre samarbeidspartnere på skadeforebygging:

 • Norsk Brannvernforening
 • Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg
 • Trygg Trafikk
 • SINTEF
 • NTNU
 • NUTEC

Hvordan få kontakt med oss?

Ta kontakt med Tryg på 55 17 18 18 eller send oss en e-post.

Send e-post