Sikring og forsikring

Sikring + Forsikring

Med både Tryg og Nokas i ryggen får din bedrift en koordinert og omfattende løsning for forebygging og erstatning. Det betyr færre skader og større trygghet for virksomheten.

Kontakt oss

Ring meg opp

Logo for Sikring + Forsikring

  • dekker bedriftens samlede behov for skadeforebygging og erstatning ved skade, uansett om behovene er enkle eller komplekse.
     
  • avdekker bedriftens faktiske risikobilde. Det gir riktig respons og riktige vilkår.
     
  • sikrer riktig koordinert instruks: Nokas koordinerer og hjelper ved skade.

 

Les mer på sikringogforsikring.no

 

Sikring og Forsikring leveres av Nokas og Tryg