Sikring + Forsikring

Tryg og Nokas samarbeider om å gi din bedrift sikring, forsikring og skadehåndtering i ett. Vi har markedets beste sikrings konsept - trygt og enkelt for din virksomhet.

Kontakt oss

Ring meg opp
Chat med oss

Logo for Sikring + Forsikring

Sikring + Forsikring omfatter

 • skadeforebygging og erstatning ved skade, uansett om behovene er enkle eller komplekse.
 • korrekt risikobilde avdekkes. Det gir riktig respons og riktige vilkår.
 • riktig koordinert instruks: Nokas koordinerer og hjelper ved skade.

Visste du at 20 % av alle bedrifter opplever en skade i løpet av en 5-årsperiode?

S+F Alarm – sikring mot brann-, vann- og tyveriskader

Riktige sikringstiltak og god forsikringsrådgivning gjør skadesituasjoner så lite krevende som mulig, og lar driften fortsette mest mulig upåvirket.

 • Alarm sikrer bedriften mot uønskede hendelser, som brann-, vann- og tyveriskader.
 • Har bedriften spesielle sikringskrav, tar Nokas dette opp direkte med Tryg.
 • Flere tjenester kan supplere bedriftens alarm – som kameraovervåkning, adgangskontroll eller vektertjenester.

Visste du at 28 % av norske bedrifter har opplevd utro tjenere?

S+F Intern kontroll – organisatoriske, teknologiske og menneskelige sikringstiltak

Kontrollprogram og kriminalitetsforsikring styrker arbeidet mot intern kriminalitet i bedriften, og dekker ved interne tyverier og underslag.

 • Kontrollprogram basert på risikoanalyse av bedriftens virksomhet
 • Virker forebyggende på useriøse medarbeidere
 • Kriminalitetsforsikring dekker der kontrolltiltak ikke forhindrer hendelser

Kontrollprogrammet dimensjoneres og prises på bakgrunn av antall ansatte, og omfatter:

 • Kriminalitetsforsikring fra Tryg med oppgjørsgaranti
 • Bakgrunnssjekk ved ansettelse
 • Kurs
 • Personalkontroll
 • Sikkerhetsrevisjon

For større virksomheter omfatter programmet også bistand og sikkerhetsmåling. Kontrolltjenesten leveres av Skan-kontroll, som er en del av Nokas-konsernet.

Visste du at 1 av 10 finale-kandidater ikke blir ansatt etter at det er gjennomført en bakgrunnssjekk?

S+F Bakgrunnssjekk – reduserer risikoen for feilansettelser:

 • Sjekken verifiserer CV, utdannelse, kompetanse, identitet og øvrig sikkerhetsrelatert informasjon som er av betydning i en ansettelsesprosess.
 • Sikrer at alle kandidater får en rettferdig behandling
 • Virker forebyggende på den useriøse delen av søkermassen
 • Øker kvaliteten på rekrutteringsarbeidet
 • Styrker arbeidsgivers omdømme

Avtale om bakgrunnssjekk for bedriftskunder hos Tryg er kr 2.400 ekskl. mva., og inkluderer én bakgrunnssjekk*. Ingen bindingstid eller årsavgift – betaling kun per bakgrunnssjekk: *fokus på kildesøk og verifisering av formal- og realkompetanse.

Tjenesten leveres av Semac, som er en del av Nokas-konsernet. Semac er Norges ledende leverandør av bakgrunnssjekk.

Sikring og Forsikring leveres av Nokas og Tryg