Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Betaling og faktura for bedrifter

Det er mange betalingsmåter hos Tryg. Faktura i posten, avtalegiro eller e-faktura. Bedrifter kan nå også velge inntil 12 terminer.

Avtalegiro og eFaktura setter du opp i nettbanken. Nytt i år er at bedrifter kan velge mellom 2, 3, 4 eller 12 terminer. For å få 12 terminer kreves det at bedriften oppretter Avtalegiro. Under ser du hvordan du gjør det. Ønsker du å ta kontakt med oss, kan du gjøre det på følgende måter.  

 • Avtal med banken din hvordan du skal motta eFaktura 
  Det første man må gjøre for å få eFaktura er å avtale med banken hvordan eFaktura skal mottas. Dette kan f.eks være rett i nettbanken på samme måte som en privatkunde, eller som en fil som kan lastes direkte inn i et regnskapssystem. Snakk med banken for gode råd.

  Etter avtale er gjort med banken kontaktes Tryg 
  Etter at avtalen er gjort kontaktes Tryg for opprettelse av eFaktura. Det er enkelt å opprette eFaktura og allerede dagen etter er eFaktura aktiv.

  eFaktura opprettes på hele kundeforholdet 
  Har bedriften flere forsikringsavtaler i Tryg omfatter avtalen om eFaktura alle avtaler under samme organisasjonsnummer.

 • Kunder i Tryg kan betale forsikringen med Avtalegiro 
  Tryg tilbyr Avtalegiro på 1, 2, 3, 4 og 12 terminer.

  Avtalegiro opprettes i nettbanken i forbindelse med betaling av faktura fra Tryg
  Ved innbetaling av første faktura vil nettbanken foreslå opprettelse av Avtalegiro for denne avtalen. Det er også mulig å søke opp Tryg og aktivere Avtalegiro utenom betaling av faktura.

  Får du ikke opprettet Avtalegiro i nettbanken? 
  Det viser seg at tilgang til tjeneste for opprettelse av Avtalegiro ikke alltid er standard i bedriftskunders nettbanker. Hvis du opplever at du ikke får opprettet Avtalegiro i nettbanken ber vi deg derfor kontakte banken din. Tryg kan også sende deg en svarslipp som du fyller ut og sender i posten til Nets.

  Ta kontakt hvis du ønsker 12 terminer + Avtalegiro 
  Ønskes Avtalegiro og 12 terminer er det mest praktisk at Tryg kontaktes først, ved å sende oss en henvendelse eller ved å ringe oss på tlf. 55 17 18 18 før Avtalegiro opprettes, slik at vi kan sende faktura for første måned i posten. Vær oppmerksom på at avtalegirokunder som ønsker fakturaspesifikasjon også må ha eFaktura.

  Avtalegiro opprettes pr. forsikringsavtale 
  Har bedriften flere forsikringsavtaler må det opprettes Avtalegiro for de avtalene det ønskes Avtalegiro på. Nettbanken identifiserer den enkelte avtale ved hjelp av KID-nummeret på faktura.

 • Vanlig faktura med 1, 2, 3 eller 4 terminer: 
  Hvis bedriften ønsker vanlig faktura tilsendt i posten kan denne deles opp i inntil 4 terminer.

  AvtaleGiro med 1, 2, 3, 4 eller 12 terminer: 
  Med AvtaleGiro trekkes regningene automatisk på forfallsdato. Hvis det er ønskelig sender vi en varsling om at neste trekk er sendt til banken på sms, e-post eller i posten.

  eFaktura med 1, 2, 3 eller 4 terminer: 
  Med eFaktura mottar bedriften full faktura med fakturaspesifikasjon elektronisk. Betaling utføres uten å taste verken konto eller kidnummer.

  Avtalegiro + eFaktura med 1, 2, 3, 4 eller 12 terminer: 
  Vi anbefaler en kombinasjon av Avtalegiro og eFaktura. Bedriften får tilgang til elektronisk faktura med fakturaspesifikasjon, samtidig som beløpet trekkes automatisk på forfallsdato.

 

 

Spørsmål og svar

 • Avtalegiro er en betalingstjeneste der banken sørger for at faste regninger automatisk betales på forfallsdato. Har du Avtalegiro mottar du en betalingsplan i forbindelse med fornyelse, samt oppdatert plan når du gjør endringer på avtalen.

 • Avtalegiro oppretter du i forbindelse med betaling av faktura. Din nettbank vil etter du har betalt en faktura til Tryg sannsynligvis gi deg tilbud om å opprette avtalegiro.

  Har din bedrift ikke anledning til å gjøre dette i nettbanken må banken kontaktes. Alternativt kan Tryg sendes en svarslipp som fylles ut og sendes i posten til Nets.

 • Avtalegiro er knyttet til ett bestemt kontonummer. Hvis du bytter bank eller ønsker å trekke pengene fra en annen konto i samme bank, må Avtalegiro opprettes på nytt på det nye kontonummeret. 
    
  Først må gjeldene avtale i nettbanken slettes. Dagen etter oppretter du avtalen på nytt på det nye kontonummeret. Har bedriften 12 terminer ber vi om at Tryg kontaktes på tlf. 55 17 18 18 før Avtalegiro opprettes i nettbanken på det nye kontonummeret. 
    
  Har bedriften ikke anledning til å opprette Avtalegiro i nettbanken må banken kontaktes.

 • Hvis du ønsker å si opp Avtalegiro kan du gjøre dette i nettbanken din.

 • Nei, du kan også ha Avtalegiro hvis du har 1, 2, 3 eller 4 terminer

 • Ja, du kan få avtalegiro selv om du ikke har nettbank. Tar du kontakt med banken din kan de hjelpe deg.

 • eFaktura er en elektronisk faktura som sendes fra utsteder til mottaker elektronisk.

 • Hvis du ikke lenger ønsker å motta eFaktura fra Tryg tar du kontakt med oss slik at vi kan stoppe utsendelse av eFaktura. Hvis du ikke har Avtalegiro i kombinasjon med eFaktura vil du da motta faktura på papir. Vær oppmerksom på at du ikke mottar full faktura i nettbank eller på Min Bedrift hvis du kun har Avtalegiro.

 • Ønsker du å motta eFaktura fra Tryg for din bedrift må du først  inngå avtale om bruk av eFaktura med banken din. Når dette er ordnet tar du kontakt med oss og sier at du ønsker å motta din bedrifts fakturaer som eFaktura.

 • Når du bytter bank må du informere om at du er eFakturamottaker slik at avtalen(e) kan videreføres i ditt nye kundeforhold

 • Ja, du kan kombinere Avtalegiro og eFaktura. Du får tilgang til full faktura, samtidig som regningene trekkes automatisk på forfallsdato.

 • Hvis du ikke har dekning på konto på trekkdato vil banken forsøke igjen de to påfølgende dager. Etter dette må du selv betale faktura manuelt i nettbanken.