Bedrift |

For å vite mer om hva din bedrift trenger, finn din bransje og les om lovpålagte og anbefalte forsikringer.

Finn din bransje her!

Det er mye å bruke tiden på – det viktigste er å få bedriften i gang.

Kontakt oss – nystartede bedrifter trenger individuell rådgivning og oppfølging etter hvert som bedriften etablerer seg.

Når du starter en ny bedrift må du spesielt vurdere hvordan skal du sikre deg selv økonomisk.

Les mer om forsikringene som hindrer økonomisk tap når du eller andre nøkkelmedarbeidere blir syke

Personforsikring for personlig næringsdrivende

Som innehaver av personlig eiet firma er du ikke omfattet av lov om yrkesskadeforsikring. Tryg tilbyr personlig næringsdrivende en forsikring for innehaver. Forsikringen er tilnærmet lik den yrkesskadeforsikring som gjelder for de ansatte.

Er du ansatt i ditt eget AS, er du derimot omfattet av lov om yrkesskadeforskring.

Din arbeidsuførhet kan i mange tilfeller føre til en vanskelig økonomisk situasjon. Bedriften taper inntekter samtidig som løpende utgifter fortsatt må betales.

Vi anbefaler forsikring mot sykeavbrudd. Denne kan erstatte din tapte inntekt, utgifter til husleie, og lønn til ansatte. Forsikringen kan gjelde både innehaver og nøkkelpersoner.,

Rask tilgang til undersøkelse og behandling

Som selvstendig næringsdrivende er din arbeidsinnsats viktig for driften. Et lengre sykefravær i behandlingskø vil kunne være ødeleggende for bedriften.

Med behandlingsforsikring er du sikret hurtig undersøkelse og behandling – du slipper ventetid. Du er dekket både på jobb og i fritid. Du kan også forsikre de ansatte.