Trevareprisene skal ned, men ikke til tidligere nivåer

Ekspertene er enige. Prisen på trevarer skal ned, men håndverkerne må likevel venne seg til et prisnivå som ligger en god del høyere enn det som har vært normalen de siste årene.

– Prisen på trevarer har hatt en voldsom utvikling det siste året. I løpet av høsten tror vi det kommer en rekyl, hvor vi vil se en ganske betydelig prisnedgang, sier Danske Banks sjef for landbruk og skog og ekspert på trevarer, Johan Freij.

Han understreker likevel at prisene ikke vil falle tilbake til tidligere nivåer.

– Hvor mye prisene skal ned, og på hvilke nivå de vil stabilisere seg, er umulig å si. Men det som er ganske sikkert er at håndverkerne må venne seg til et prisnivå som ligger en god del over det som var normalen før prisoppgangen, sier Freij.

Støttes av DNB-analytiker

Han får støtte fra DNB-analytiker, Simen Mortensen, som forteller at det blant annet var et etterspørselssjokk etter korona som førte til de sterkt stigende tømmerprisene vi har sett så langt i år.

– Samtidig var det leveringsproblemer i Amerika som medførte at de også handlet Europeisk tømmer. Ser vi på spotprisene på tømmer, så er disse nå ned med cirka 70 prosent fra toppen. Skogene var med andre ord ikke tomme for trær likevel, selv om det var tomt i hyllene, sier Mortensen.

Han legger til at de høye prisene gjennom sommeren har medført høyere kostnader for leverandørene, noe de nå ønsker å få kompensert.

– Men på sikt vil nok markedet balanseres og prisbildet normaliseres, sier Mortensen. Når sjeføkonom hos Prognosesenteret, Nejra Macic, ser inn i sin krystallkule, så ser hun en tilsvarende utvikling.

- Trelastprisene i USA har nå begynt å falle. Vi forventer også en avtagende prisutvikling her til lands mot slutten av året. Prognosesenteret forvente at prisen på de fleste råvarene vil falle mot slutten av 2021 og utover 2022, men at ikke hele prisveksten vil bli korrigert, sier Macic.

Drevet av risiko for varemangel

Prognosesenteret følger det norske byggevaremarkedet tett gjennom deres tjeneste BuildFlow, en sanntidsmåling av prisene i byggevarehandelen – i 12 store kjeder rundt om i landet. En oversikt de har utarbeidet viser at prisen på de aller fleste byggematerialer har gått betydelig opp de siste tolv månedene.

Elektriske artikler har i snitt gått opp med 10 prosent, takprodukter med det samme, mens trelast har gått opp med hele 61,4 prosent.

– Noe av årsaken til prisutviklingen skyldes også en risiko for å gå tom for materialer. Vi har sett det innen trevare, hvor det i sommer var utplukket for en del dimensjoner. Vi ser nå det samme innen maling og lim, men det har også vært forsyningsproblemer på jern- og stålprodukter, sier Macic.

Som i kategoriene tre og metall, ligger forklaringen ifølge Macic i en rekke gjensidige og uavhengige, men sammenfallende hendelser. En krevende råvaresituasjon, samt mangel på containere er noe av svaret.

– Uvanlig høy etterspørselen fra både det profesjonelle og det private markedet, har lagt et ytterligere press på etterspørselen. Samlet har dette bidradd til å dra prisene oppover, sier Macic.  

Treplanker på et lager

Vedvarende etterspørsel etter trevirke

Også den svenske skogeksperten forteller at forklaringen til den voldsomme prisøkningen på trevirke er sammensatt. Det handler både om barkebiller i Canada, økende nybygging verden over, samt en omfattende, bærekraftig rehabiliteringsbølge.

- Tre er et stadig mer populært byggemateriale. Det handler om alt fra bærekraftig rehabilitering til infrastrukturprosjekter hvor trevirke ikke er en del av selve byggematerialet, men likevel blir brukt i stor stil, sier Freij.

Han forteller at de også ser en betydelig vekst i det som heter krysslaminert trevirke (CLT). Dette er en type massivtre, og i Sverige har produksjonen av dette vokst fra 30.000 m3 til 350.000 m3 på bare tre år.

– Dette er fabrikkproduserte elementer som kan brukes både til gulv, tak og vegger. Utviklingen til dette produktet er den samme i Norge som i Sverige. Samlet bidrar alt dette til at prisene på trevirke kommer til å holde seg på et relativt høyt nivå, sier Freij.

Kjenner det på kroppen

De som først og fremst merker prisstigningen på kroppen, er håndverkerne. Tall fra Byggmesterforbundet viser at materialkostnadene for å bygge en enebolig i år har økt med over 50 prosent.

– For en håndverker som i beste fall har mulighet til å regulere prisene sine med mellom 10 og 15 prosent, så er dette en krevende situasjon, sier administrerende direktør i Byggmesterforbundet, Knut Strand Jacobsen.

Som analytikerne fra Danske bank og DNB ser imidlertid også Jacobsen et lys i tunnelen. Han tror at byggenæringen fra nyttår vil se et mer normalt prisbilde.

– Det betyr ikke at prisene skal tilbake på det nivået de var på for et år siden, men vi forventer at de kommer tilbake på et mer bærekraftig nivå, sier Jacobsen.

Prisstigning etter skade - trygghet til kundene

– Vi forsøker hele tiden å være på kundenes side, og i en lang rekke med tiltak og dekninger hvor vi hjelper våre håndverkerkunder vil jeg spesielt trekke frem forsikringsdelen som også omfatter prisstigning på byggevare. Ved for eksempel en skade taksert i fjor, hvor kunden ikke har fått reparert skaden før nå, så kan vi dekke prisstigningen med inntil 20 prosent av erstatningen. Det kan bety en stor forskjell i en bransje der marginene ofte er små, sier Ove Lennart Nes, leder for risikovurdering i Tryg Forsikring.