Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Livbøye på en kai

Meglernytt 09/22

Kjære samarbeidspartner,

Her følger Trygs fornyelsesbetingelser gjeldende fra 1. desember 2022.

Tryg ser nå en bedring i den underliggende risikoen og vi har derfor valgt å fjerne de generelle påslagene ved årets fornyelse, med unntak av generelt påslag for kjøretøy med 3%. Det er imidlertid fortsatt en bekymring tilknyttet sterk skadeinflasjon innenfor flere områder.

Skadeinflasjon er basert på statistiske indekser, frekvensendringer og endring i gjennomsnittsskader. Begrunnelse for inflasjonsjustering er å kompensere for økte kostnader for innsatsfaktorene et skadeoppgjør består av, herunder lønnskostnader, valuta og materielle innsatsfaktorer.

I tillegg til indekser og justering for skadeinflasjon, vil enkelte kunder få individuelle tiltak ut over dette. Disse tiltakene er basert på en individuell vurdering av kundens ratenivå, eksponering, skadehistorikk, reassuransekostnader og utvikling i Risk Management arbeid. Individuelle tiltak varsles særskilt av Tryg for kunder med premie over NOK 100.000. Kunder med premie under NOK 100.000 vil kun motta ny polise, ikke særskilt varsel om betingelser.

For å sikre korrekte poliser før forfall ber vi om oppdatert fornyelsesgrunnlag tidligst mulig. Hvis vi ikke har mottatt fornyelsesgrunnlaget senest 35 dager før risikostart, vil avtalen fornyes og eventuelle endringer blir gjort i etterkant.

Med vennlig hilsen
Håvard Stokke
Direktør Megler, Tryg Norge