Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Korona og krig fører til økte inflasjonsforventinger

Hovedsakelig drevet av strømpriser, gikk konsumprisindeksen opp 3,5 prosent i 2021. Som følge av krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland har energiprisen blitt presset til nye høyder, og prisveksten har bare fortsatt i årets første halvår.

Inflasjon

Hva betyr den økte inflasjonen for deg og din bedrift?

Den hurtige veksten og store usikkerheten i flere markeder gir en rekke problemstillinger vi anbefaler deg som kunde å vurdere. Manglende tilgang på materialer og komponenter setter en rekke bedrifter i en usikker posisjon på grunn av avhengighet til enkelte leverandører. Følgelig øker også risikoen for lengre driftsstans ved skade.

Har du og din bedrift tenkt over hvor lang tid det tar å få i gang normal drift dersom noe skulle skje?

For mange er det stor usikkerhet knyttet til tilgangen på materialer, noe som øker risikoen for lengre avbrudd i produksjonen ved skade. Hva er planen dersom materialer ikke kommer til avtalt tid eller ikke blir mulig å få tak i?

De endrede markedsforholdene og prisveksten har også gjort spesielt råvarer betraktelig dyrere. Bedrifter med betydelige varelagre kan ha mye større verdier på lager enn hva tilfellet var tidligere. Det vil si at forsikringsavtalen som du tegnet i fjor ikke nødvendigvis er den riktige i dag.

Har du oversikt over dine verdier nå vs. sist du hadde en gjennomgang av forsikringen? Har du rett forsikringssum?

Konsekvensen av å være underforsikret kan være at din bedrift risikerer å ikke få nødvendig erstatning om uhellet først er ute. Vi anbefaler derfor alle om å ta en skikkelig gjennomgang av bedriftens verdier, og påse at forsikringsløsningen samsvarer med de faktiske verdiene man ønsker å forsikre. Ta gjerne kontakt med din rådgiver om du er i tvil og ønsker en gjennomgang av dine forsikringer.