Taxiforsikring

En taxiforsikring gjelder for personbil eller buss med drosjeløyve som brukes til persontransport.

Få pris

Ring meg opp
Chat med oss

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler. En ansvarsforsikring dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på egen taxi.
Egenandel: Ingen. 

Kasko

Kasko dekker også skader på egen taxi ved utforkjøring, hærverk og kollisjon. I tillegg dekker den skader på bilen ved brann, tyveri, skade på glassruter og redning/veihjelp.
Egenandel fra kr 10 000 kan avtales. 

Delkasko

Delkasko dekker skader på bilen ved brann, tyveri, skade på glassruter og redning/veihjelp. Du får ikke dekket skader ved utforkjøring, kollisjon eller hærverk.
Egenandel: kr 10 000. 

Andre egenandeler:

Redning: Egenandelen er 25 prosent av totale utgifter, minimum kr 1 000. 
Glasskade: Egenandelen er 35 prosent av skadebeløpet, minimum kr 2 000, maksimum kr 12 000. 

Tilleggsdekninger:

Bilsavn 
Kan dekkes i tillegg til kasko. Dekker utbetaling av avtalt dagsbeløp i kroner etter en erstatningsmessig kaskoskade.

Førerulykke 
Ulykkeskade som som rammer fører i forbindelse med bruk av bilen.

Fastmontert utstyr 
Er dekket med inntil kr 30 000 og kan utvides til kr 100 000.