Styreansvarforsikring

Forsikringen omfatter erstatningsansvar for styremedlemmer og administrerende direktør i det aksjeselskap som har tegnet forsikringen.

Et styreverv er personlig. Ansvaret som styremedlem er derav et kollektivt ansvar for styremedlemmene, som kan medføre et direkte og personlig/individuelt krav rettet mot deg som styremedlem. Det betyr at det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav, og du hefter dermed i prinsippet med hele din personlige formue hvis du skulle bli saksøkt på grunn av et mulig styreansvar.

Med en styreansvarforsikring kan du unngå å eksponere din private formue, og formueforskjellene mellom styremedlemmene kan utliknes.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker formueskade som følge av styreansvar som nåværende og fremtidige styremedlemmer og varamedlemmer, samt de som trer ut av styret i forsikringstiden, kan pådra seg i henhold til norsk rett.

Ved å inneha et styreverv kan man pådra seg et ubegrenset personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer, kontraktspartnere og andre. Man er også solidarisk ansvarlig overfor andre styremedlemmer.

Forsikringen beskytter styret mot ansvar som følge av en handling eller en unnlatelse.
 

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Få tilbud på Styreansvarforsikring

Ring meg opp