Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Styreansvarforsikring

Forsikringen omfatter erstatningsansvar for styremedlemmer og administrerende direktør i det aksjeselskap som har tegnet forsikringen.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker formueskade som følge av styreansvar som nåværende og fremtidige styremedlemmer og varamedlemmer, samt de som trer ut av styret i forsikringstiden, kan pådra seg i henhold til norsk rett.

Ved å inneha et styreverv kan man pådra seg et ubegrenset personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer, kontraktspartnere og andre. Man er også solidarisk ansvarlig overfor andre styremedlemmer.

Forsikringen beskytter styret mot ansvar som følge av en handling eller en unnlatelse.

Få tilbud på Styreansvarforsikring

Chat med oss

Ring meg opp